Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Քրիստինա Վարազդատի Մկրտչյան

Դոցենտ | Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
Կրթություն
2008 թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով, ԵՊՀ
2005 - 2007 թթ. Հայցորդ, Արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության ամբիոն, ԵՊՀ
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
2008 թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով, ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2008 թ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի ասիստենտ
1998 - 2008 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս
1997 - 1998 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի լաբորանտ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2007 թ. Իրավաբանական անգլերենի դասընթացներ

Լեզուներ
Ռուսերեն, Ֆրանսերեն (բառարանով)

Lifelong Language Learning
2017 | Հոդված/Article
Актуальные вызовы современной науки. 2017, 10, стр. 17-22
|
The importance of Testing Testing at School
2016 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире, 2016, 12, стр. 31-34
|
The role of language in law, legal reasoning and legal education
2013 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար «FLSP» N 1(10), ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013 թ., էջ 59 - 65
Gender differences in speech
2012 | Հոդված/Article
Երևան, Կրթությունը և գիտությունը Արցախում N 3 - 4, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2012թ., 170 - 175 էջ
Ecolology Environmental profile of Armenia
2012 | Գիրք/Book
Երևան, «ՎՄՎ - պրինտ» հրատարակչություն, 2012 թ., 125 էջ
Շիլլերի դրամատուրգիան
2012 | Հոդված/Article
Երևան, Գարուն N 11 - 12, «Բեկոր» հրատարակչություն, 2012 թ., 32 - 35 էջ
Մեռնող հարավի տեսիլքը
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, «ԵՊՀ» հրատ., 2010, 153 էջ
Ecology for Students of Bachelor’s Degree
2007 | Հոդված/Article
Դասագիրք, Երևան, <<Ասողիկ>> հրատարակչություն, 2007, 214 էջ
Analysing students’ Needs
2007 | Հոդված/Article
FLSP N6,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2007թ., 78-84 էջ
Ecology for students
2007 | Գիրք/Book
Երևան, <<Ասողիկ>> հրատարակչություն, 2007, 214 էջ
Էկոլոգիան ուսանողների համար
2007 | Գիրք/Book
Դասագիրք, ԵՊՀ, Երևան, 2007
Ֆոլքների «Սարտորիս» վեպի կերպարների համակարգը
2007 | Հոդված/Article
«Գարուն» ամսագիր, Երևան, 2007, 118-121 էջ
Բերգսոնի հայացքները և Ֆոլքների առաջին շրջանի ստեղծագործությունը
2007 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» Աստղիկ հրատ., Երևան, 2006,78-84էջ
The role of the crossword puzzle in language teaching
2005 | Հոդված/Article
FLSP N5,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2005թ., 67-72 էջ
Հումանիզմի թեման Ֆոլքների փոքր արձակում
2005 | Հոդված/Article
Համատեքստ-2005, Աստղիկ հրատ, Երևան, 2006, 9-14էջ
From our experience of teaching English at the faculty of history
2004 | Հոդված/Article
FLSP N4,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2004թ., 59-63 էջ
Цели и задачи интенсивного метода обучения иностранным языкам
2003 | Հոդված/Article
FLSP N3,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2003թ., 178-188 էջ
Անգլերեն լեզվի զարգացումը մասնագիտական նպատակների համար
2000 | Հոդված/Article
FLSP N2,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2002թ., 97-102 էջ
Տողադարձի հիմնական կանոնները Ժամանակակից անգլերենում
2000 | Հոդված/Article
Հայ Էդիթ հրատ., Երևան, 2000, 208-210 էջ