Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Քրիստինե Սողոմոնի Սողոմոնյան

Դասախոս | Գերմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճան
2011 թ-ին ԵՊՀ-ի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտոտի թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի, դասախոս.
1997 - 1999 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ
1993 - 1998 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Գերմանական բաժին, թարգմանիչ, բանասերի մասնագիտությամբ

Մասնագիտական գործունեություն
2009 թ-ին ԵՊՀ-ի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտոտի թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի գերմաներեն լեզվի դասախոս
1999 - 2009 թթ. ԵՊՀ-ի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտոտի գերմանական բանասիրության ամբիոնի գերմաներեն լեզվի դասախոս

Վերապատրաստումներ
2002 - 2003 թթ. Վերապատրաստման դասընթաց դասախոսների համար (Գրաց, Վիեննա).
2004 թ-ին Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց (ԵՊՀ).
2007 թ-ին Դասախոսների մանկավարժական –հոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց (ԵՊՀ)
2009 թ-ին Որակավորման բարձրացման սեմինար արտերկրների ուսուցիչ/դասախոսների համար (Գյոթինգեն, Յենա/ԳՖՀ).
2010 թ-ին Վերապատրաստման դասընթաց (Գյոթե-Ինստիտւտ, Թիֆլիս).
06.07.2010 - 17.07.2010 թթ. Համարգչային դասընթաց ուսուցիչ/դասախոսների համար [MS Word, MS Power Point, Internet], (Գյոթե-Ինստիտուտ, ՀՀ)
20.07.2010 - 24.07.2010 թթ. Համարգչային դասընթաց ուսուցիչ/դասախոսների համար [MS Excel, Information, Management], (Գյոթե-Ինստիտուտ, ՀՀ)

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2009 թ-ին Յենա, ԳՖՀ

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (գերազանց), անգլերեն (լավ)

Textpräsentation Im Unterricht
2010 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում/Գիտական աշխատությունների ժողովածու, N 11, էջ 270-281, ԵՊՀ հրատ., 2010