Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Էլիզ Գագիկի Ոսկանյան

Դասախոս | Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
Կրթություն
2013 թ. հոկտեմբեր, Բրիտանական խորհրդի կողմից կազմակերպված «Get your students speaking» դասընթաց
2012 թ. ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրով կազմակերպվող դասընթացներ
2012 թ. Մանմար հրատարակչության և Քեմբրիջի համալսարանի հրատարակչության կողմից կազմակերպված ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթաց
2007 թ. հունիս, Օքսվորդի ուսուցիչների ակադեմիայի կողմից կազմակերպված «On Becoming a more efficient classroom manager» և «Correction that works... a teacher’s dream» դասընթացներ, Երևան
2006 թ. հունիս, Կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից Բրիտանական խորհրդի աջակցությամբ կազմակերպված 8-րդ դասարանի անգլերենի թեստը գնահատողների վերապատրաստման դաընթաց, Երևան
2006 թ.փետրվար-մայիս, Բրիտանականխորհրդի, ԱՄՆ դեսպանատան և AELTA-ի ուսուցիչների վերապատրաստման «Անգլերենը հաղորդակցվելու համար» դասընթաց, Երևան
2001 - 2003 թթ/ ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրոսի աստիճան անգլերեն լեզու
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավրի աստիճան անգլերեն լեզու և գրականություն

Մասնագիտական փորձ
2008 թ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերենլեզվիթիվ 2 ամբիոն, դասախոս
2003 - 2008 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոն, դասախոս, ավագ լաբորանտ

Մասնակցություն
2006 թ. «Ռոմանագերմանական բանասիրության խնդիրներ» միջազգային գիտամեթոդական կոնֆերանս, Երևան
2004 թ. Գենդերային ուսուցման դասընթաց

Լեզուներ
հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մեղմասությունների կիրառման ոլորտները
2013 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 82 - 90
|
Մեղմասությունների կիրառման գործառույթներն ու նպատակը
2013 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում N14, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, էջ 145-152
|
«Վարագուրված» ճշմարտություն կամ մեղմասություններ
2012 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում N13, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 107 - 113
|
Անգլերեն-հայերեն-ռուսերեն հապավումների համառոտ բառարան
2007 | Գիրք/Book
Երևան, 2007
Անգլերեն - հայերեն - ռուսերեն հապավումների համառոտ բառարան
2007 | Գիրք/Book
Երևան, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ հրատարակչություն, 2007
The truth behind the word or euphemisms
2006 | Հոդված/Article
«Ռոմանագերմանական բանասիրության խնդիրներ» միջազգային, Գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան
|
Homonymy in the context of riddle - jokes
2003 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում N4 , Երևան, ԵՊՀ հրատ., էջ 64 - 71
|