Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Էլիզա Մանուկի Մինասյան

Դասախոս | Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավր:
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա:

Մասնագիտական գործունեություն
2011 թ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս:

Լեզուներ
Ռուսերեն, իսպաներեն, անգլերեն:

La enseñanza de la lengua extranjera por medio de la prensa
2017 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք: 2017թ․, 1-2 (64-65_, 134-137 էջ, Հայաստան
|
Նորաբանությունները արդի իսպանական թվային մամուլում
2016 | Հոդված/Article
Foreign Languages for Special Purposes, 2016, 4 (13), pp. 120-133
|