Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Գայանե Պետրոսի Մելտոնյան

Դասախոս | Գերմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1988 - 1993 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
1994 - 1997 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտ

Մասնագիտական գործունեություն
1993 - 1994 թթ. ԵՊՀ գերմանական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ
1993 թ-ից ԵՊՀ գերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
1997 թ-ին «Ուսումնասիրություններ գերմանագիտության բնագավառում» խորագրով կոնֆերանս Վրաստանի Հանրապետությունում
1995 թ-ին ԳԴՀ
2000 թ-ին ԳԴՀ

Օտար լեզուներ
Հայերեն (գերազանց), գերմաներեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (բավարար)