Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Գայանե Վլադիմիրի Մնացականյան

Դասախոս | Գերմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ,ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ,գերմաներեն լեզու գրականություն, որոկավորում`բանասեր, ուսուցիչ, թարգմանիչ

Մասնագիտական գործունեություն
1995 թ-ից դասախոս, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետի գերմանական բանասիրության ամբիոնում
1994 - 1995 թթ. լաբորանտ,ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետի գերմանական բանասիրության ամբիոնում

Ուսումնական դասընթացներ
Գերմաներեն լեզու մասնագիտական 2-րդ օտար լեզու

Միջազգային սեմինարների և դասընթացների մասնակցություն
1996 թ-ին Wirtschaftsdeutsch für Hochschullehrer, ԳԴՀ, Դյուսելդորֆ

Գիտահետազոտական աշխասանք
2002 - 2003 թթ. գիտահետազոտական աշխասանք Պոտսդամի համալսարանում

Վերապատրաստում
2009 թ-ին դասախոսների մանկավարժական-հոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց, Երևան
2004 թ-ին դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց, Երևան
2003 թ-ին ամառային դասընթաց "Fortbildung für Deutschlehrer des Goethe Instituts", Երևան

Praktische Deutsche Grammatik
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 230 էջ, Հայաստան, Երևան
Գերմաներենի հավաքական թվով գոյականները և նրանց հարակից ձևերը
2009 | Հոդված/Article
Օտար լեզուներ և գրականություն Երևան,ԵՊՀ հրատ., 2009
Praktische deutsche Grammatik
2008 | Գիրք/Book
Textbook, Verlag Der Universität Jerewan, Jerewan 2008,, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008
|
Գերմաներենի գործնական քերականություն
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի համար. Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007
Lesetexte für Bachelor Studenten
2005 | Գիրք/Book
Ընթերցանության տեքստեր բակալավրատի ուսանողների համար, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2005