Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Գայանե Ռուդոլֆի Սարգսյան

Ասիստենտ | Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական կոչումներ և աստիճաններ
2003 - 2007 թթ. Մոնպելյե 3 Փոլ Վալերի համալսարան, Ֆրանսիա, դոկտոր
2000 - 2001 թթ. Մոնպելյե 3 Փոլ Վալերի համալսարան, Ֆրանսիա, մագիստրոս
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ ռոմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ռոմանագերմանական լեզուներ և գրականություն (ֆրանսերեն, իտալերեն), ավարտական դիպլոմ

Մասնագիտական գործունեություն
2010 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ասիստենտ
1994 - 2009 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ֆրանսերեն լեզվի դասախոս
2008 թ-ին ԵՊՀ և Մոնպելյե 3 համալսարանների համագործակցության կոորդինատոր

Օտար լեզուներ
ֆրանսերեն (գերազանց), Իտալերեն (գերազանց), Ռուսերեն (գերազանց)

Բառախաղերի թարգմանության որոշ խնդիրներ
2017 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2017, 8, էջ 202-206
|
Թարգմանություն և թարգմանաբանություն
2010 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, «Ասողիկ», Երևան, 2010
Etudes des Etudes philosophiques de Balzac d’après la critique thématique
2006 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 3, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2006, էջ 112-117
La traduction des jeux de mots dans La Peau de chagrin de Balzac
2005 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», N 22, «Ասողիկ» հրատ, Երևան 2005, էջ 33-45
La traduction de texte en tant que peritexte
2004 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», N 18, «Ասողիկ», 2004
L’amour, le désir et l’érotisme comme des forces destructrice dans les Etudes philosophiques de Balzac
2004 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 2, հրատ. «Ասողիկ», Երևան, 2004, էջ 222-233
Պրուստի փիլիսոփայական որոշ հայացքների ուսումնասիրություն Կորուսյալ ժամանակի որոնումներով վեպում
2000 | Հոդված/Article
Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2000, էջ 55-57