Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Գոհար Սամվելի Հովսեփյան

Դոցենտ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
2005 թ. Բանասիրական գիտությունների թեկածու, Երևանի պետական
համալսարան (ԵՊՀ)
2003 թ. Ամերիկյան քաղաքակրթության դասընթաց դասախոսների համար, Նյու Յորքի համալսարան (NYU), Ֆուլբրայթի կրթաթոշակների ծրագրով
1997 թ. Ֆրանսերեն լեզվի խորացված դասընթացներ, «Ֆրանս ֆորմասիոն»
1993 թ. Դիպլոմ (գերազանցությամբ), Ռոմանագերմանական ֆակուլտետի
անգլիական բան. բաժին, ԵՊՀ
1988 թ. Ատեստատ, անգլ. թեքումով #139 միջն. դպրոց

Աշխատանքային փորձ
1993 թ-ից մինչ այժմ Ասիստենտ, ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի անգլ. բան.
ամբիոնում.
դասավանդվող դասընթացներ`
- անգլերենը որպես հիմնական օտար լեզու,
- գրավոր խոսքի հմտություններ,
- անգլերենի քերականություն,
- մամուլի տեսություն:
2003 - 2009 թթ. Հանրային կրթության ծրագրի ղեկավար և հանրության հետ կապերի պատասխանատու, Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության CEELI հայաստանյան ներկայացուցչություն (ABA/CEELI)
2006 - 2007 թթ. Դասախոս, Երևանի Բրյուսովի անվան պետ. լեզվաբանական համալսարան
Դասավանդվող դասընթաց` «Միջմշակութային հաղորդակցություն»
2005 թ. հունվար - Ուսուցանող (թրեյներ), ԱՄՆ դեսպանատան կողմից կազմակերպված Ամերիկագիտության ձմեռային դպրոցում
1998 - 2000 թթ. Նորությունների տեղեկագրի խմբագիր, Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության (ՀԲԸՄ) հայաստանյան գրասենյակում

Պարգևներ
Տարվա կին – 2004 թ. մրցանակ` տրված Ամերիկյան կենսագրական ինստիտուտի կողմից (American Biographical Institute),
Ընդգրկում Ամերիկյան կենսագրական ինստիտուտի «Պրոֆեսիոնալ և գործարար կանանց միջազգային Ով ով է» 10-րդ հոբելյանական խմբագրության հրատարակության մեջ, 2009թ.

Անդամություն
Հայաստանի անգլերեն լեզվի ուսուցիչների ասոցիացիա
Ամերիկյան կենսագրական ինստիտուտ (ABI)
Հայաստանի ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիա
Հայաստանի Ֆուլբրայթ գիտաշխատողների ասոցիացիա

Խնդրանքի խոսողական ակտի առանձնահատկություններն ըստ գործառնության ոլորտի (գրասենյակային միջավայրում)
2003 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար #3, ԵՊՀ հրատ., Երևան – 2003, էջ 109-115
Փաստարկված խնդրանքը խոսողական ակտերի տեսության լույսի ներքո
2002 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտ. Հոդվածների ժողովածու – 6, «Ասողիկ» հրատ., Երևան – 2002, էջ 105-112
Communicative Failures in Face Threatening Acts in Requests
2002 | Հոդված/Article
«Ռոմանագերմանական բանասիրություն և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա» 1-ին միջ. Գիտաժողովի թեզիսներ, ԵՊՀ, Երևան – 2002
էջ 17
Փաստարկված խնդրանքը խոսողական ակտերի տեսության լույսի ներքո
2001 | Հոդված/Article
Ռոմանագերմանական բանասիրություն և օտար լեզուների դասավանդում (թեզիսներ), ԵՊՀհրատ.,Երևան – 2001, էջ 23-24
Խնդրանքի արտահայտումը հաղորդակցության գործընթացում
2001 | Հոդված/Article
Կանթեղ» գիտ. հոդվածների ժողովածու – 2, «Ասողիկ» հրատ., Երևան– 2001, էջ 71-78
Խնդրանքի արտահայտումը հաղորդակցության գործընթացում
2001 | Հոդված/Article
Ռոմանագերմանական բանասիրություն և օտար լեզուների դասավանդում (թեզիսներ), ԵՊՀ հրատ.,Երևան – 2001, էջ 24-26
Forms of Address in Modern English
2001 | Հոդված/Article
«Աստղիկ» հոդվածաշար – 11, Սահակ Պարթև հրատարակություն, Երևան – 2001, էջ 525-536
Անգլերենում խնդրանքի արտահայտման անուղղակի ձևերի շուրջ
2000 | Հոդված/Article
Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու-1, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան – 2000, էջ 48-51
Խնդրանքի արտահայտման ձևերի գործաբանական-իմաստային առանձնահատկությունների շուրջ
2000 | Հոդված/Article
Ակադեմ. Գ. Ջահուկ-յանի 80-ամյակինն վիրված միջազգային գիտաժողով (զեկուցումների դրույթներ), ՀՀԳԱԱ հրատ.,Երևան – 2000, էջ 24-25