Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Գոհար Գագիկի Մադոյան

Դասախոս | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
1998-2002 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բաժին, բակալավրի աստիճան գերազանցության դիպլոմով
2002-2004 թթ. ավարտել է նույն ֆակուլտետի մագիստրատուրան

Աշխատանքային փորձ
2002թ. սեպտեմբեր-հունվար` «Ինտերլինգվա» լեզվագիտական համալսարան, դասախոս
2004թ. մարտ-դեկտեմբեր «Նոյյան տապան» լրատվական գործակալություն, թարգմանչուհի
2004թ. մինչ օրս ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, դասախոս
AASE (Անգլերենի ուսուցման հայկական ասոցիացիա) միջազգային գիտական ասոցիացիայի անդամ
AASE Newsletter-ի խմբագիր
AASE- ին կից գործող «Լեզվական հորիզոններ» լեզվի կենտրոն, դասախոս
2006թ ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից ստացել է նոտարական թարգմանչի վկայական

Այլ գործունեություններ
Երկրորդ համահայկական խաղեր, թարգմանչուհի, 2001թ.
AIWA 3-րդ համաժողով, թարգմանչուհի
AASE անդամ

Լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

(+374 10) 35-45-61

Syntactic and rhythmic properties of representing the concept of “Loneliness” in K. Mansfield’s short stories
2017 | Հոդված/Article
Когниция, коммуникация, дискурс. Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. 2017, Series “Philology” # 14, стр. 45-53
|
Տեքստի մեկնաբանման լեզվաճանաչողական մոտեցման սկզբունքները և հեռանկարները
2016 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2016, 7, 8-17 էջ
Հեկտոր Մանրոյի 3 պատմվածքների հայերեն թարգմանություններ
2006 | Հոդված/Article
Աստղիկ 16, Երևան 2006, Էջ 4-34
The Power of Irony in Proper Names (''Angel Pavement'' by J. B. Priestley)
2006 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, Սահակ Պարթև հրատ., N 16, էջ 114-121, Երևան, 2006թ.
Հեգնանքի դերը Ջ.Բ. Փրիսլիի «Angel Pavement» վեպում
2006 | Հոդված/Article
Աստղիկ 16, Երևան 2006, Էջ 114-122
Շարահյուսական և բառային միավորների լեզվարտահայտչական դերը հոգեբանական վեպում
2005 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձր դպրցում, Երևան 2005թ., Էջ 62-73