Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Գոհար Աշոտի Տոնոյան

Դասախոս | Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավրի աստիճան «Անգլերեն լեզու և գրականություն»:
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրոսի աստիճան «Անգլերեն լեզու»:
2009 թ. Իտալերեն լեզվի և գրականության կատարելագործման դասընթացներ, Պերուջիայի օտարերկրացիների համար համալսարան, Իտալիա:
2012 թ. Դասախոսների վերապատրաստման դասընթացներ, Պերուջիայի օտարերկրացիների համար համալսարան, Իտալիա:

Մասնագիտական գործունեություն
2012 թ. ԵՊՀ Ռոմոնական բանասիրության ամբիոն, իտալերեն լեզվի դասախոս:
2009 - 2012 թթ. ԵՊՀ Ռոմոնական բանասիրության ամբիոն, լաբորանտ:
2010 - 2011 թթ. Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիա, իտալերեն լեզվի դասախոս:

Օտար լեզուներ
Իտալերեն, անգլերեն, ռուսերեն:«Զայրույթ» / «rabbia» հուզական հասկացույթի անվանման հոմանիշային շարքը իտալերենում
2014 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N16, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, էջ 108 - 114
|
«Ուրախություն» հասկացույթի դրսևորումները իտալական դարձվածքներում և ասացվածքներում
2013 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես, N 10, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 203 - 212
|
Աստվածաշնչյան անդրադարձ տարրերը Ուիլյամ Ֆոլքների «Շառաչ և ցասում» և «Աբիսողո՜մ, Աբիսողո՜մ» վեպերում
2011 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում N 12, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, էջ 281 - 287
|