Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Գրիգոր Արտեմի Ղազարյան

Դոցենտ | Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2015 - 2016 թթ. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության Դիվանագիտական դպրոց
2007 - 2010 թթ. ասպիրանտուրա, հետազոտական աշխատանք լեզվաբանության և միջմշակութային հաղորդակցման ոլորտում, Երևանի պետական համալսարան և Վենետիկի Կա Ֆոսկարիի համալսարան
2005 - 2007 թթ. մագիստրատուրա, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական թարգմանչական բաժին
2001 - 2005 թթ. բակալավրիատ, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական թարգմանչական բաժին

Գիտական աստիճան
2010 «Մշակութային պայմանավորվածություն ունեցող տարրերի կառավարումը ոչ մայրենի անգլերեն խոսքում», բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ԵՊՀ

Մասնագիտական գործունեություն
2016 թ-ից Դոցենտ, Ռոմանական բանասիրության ամբիոն, իտալերեն ընթերցվող դասընթացները՝ Մասնագիտական իտալերեն, Լեզուների տիպաբանություն, Գիտական-հաղորդակցական օտար լեզու, Ժամանակակից իտալալեզու քաղաքական դիսկուրս
2016 թ. մայիս, հրավիրյալ դասախոս, Նեապոլի Լ’Օրիենտալե համալսարան («Հասկացական մոտեցումները ժամանակակից լեզվաբանության մեջ» (Approcci concettuali alla linguistica moderna) դասախոսությունների շարք)։
2012 - 2016 թթ. Ասիստենտ, Ռոմանական բանասիրության ամբիոն, իտալերեն ընթերցվող դասընթացները՝ Մասնագիտական իտալերեն, Լեզուների տիպաբանություն, Գիտական-հաղորդակցական օտար լեզու, Գործաբանական լեզվաբանություն, Լեզու և լեզվամշակութային փոխհարաբերություն,
«Tête-à-Tête» հեռավար ուսուցման ծրագրի հիմնադիր
2012 - 2013 թթ. Հաղորդակցության հարցերով պատասխանատու, Ամերիկայի հայ օգնության ֆոնդի Հայսատանի մասնաճյուղ
2010 թ. Դասախոս, Իտալերեն լեզվի և տիպաբանության
2006 - 2008 թթ. Թարգմանիչ, «Atos Consulting Centre», Երևան
2005 - 2006 թթ. Կորդինատոր, «Մակսեդան» օտար լեզուների մասնավոր դպրոց, Երևան

Մասնագիտական դասընթացներ
«Տարածաշրջանային ինտեգրացիոն միավորումները՝ որպես ժամանակակից քաղաքականության գործոն», Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի (МГИМО) և ՄԱԿ-ի վերապատրաստման և գիտահետազոտական ինստիտուտի (UNITAR) կողմից երիտասարդ դիվանագետների համար կազմակերպված դասընթաց, 19-23-ը նոյեմբերի, 2018թ., Մոսկվա:
Լեզվաբանություն (C2), Արտասահմանցիների համալսարան, հոկտեմբեր-նոյեմբեր, 2013թ., Պերուջա, Իտալիա
Ասպիրանտական հետազոտական դասընթաց Վենետիկի Կա Ֆոսկարիի համալսարանի լեզվաբանական գիտությունների բաժում, հուլիս-օգօստոս 2009 թ., Վենետիկ, Իտալիա
Ասպիրանտական հետազոտական դասընթաց Վենետիկի Կա Ֆոսկարիի համալսարանի լեզվաբանական գիտությունների բաժում, սեպտեմբեր-դեկտեմբեր 2008 թ., Վենետիկ, Իտալիա
Լեզվաբանություն (C2), Արտասահմանցիների համալսարան, նոյեմբեր-դեկտեմբեր, 2006թ., Պերուջա, Իտալիա

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
«Թարգմանության եվրասիական համաժողով 1: «Թարգմանություն և կրթություն»», ԵՊՀ թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի և Ժեշովի համալսարանի անգլերենի ուսումնասիրությունների ինստիտուտի կողմից կազմակերպված միջազգային գիտաժողով, 2-4-ը հոկտեմբերի, 2019թ., ԵՊՀ:
“Dalla sensibilizzazione al riconoscimento, attraverso la letteratura e la cinematografia” («Իրազեկումից դեպի ճանաչում՝ գրականության և կինեմատոգրաֆիայի միջոցով»), հոկտեմբերի 1-ը, 2019թ., ԵՊՀ:
«Հայկական աշխարհը» համացանցի գիտակրթական հարթակում», ՀՀ սփյուռքի նախարարության և Երևանի պետական համալսարանի նախաձեռնությամբ անցկացված միջազգային գիտաժողով, 25-26-ը օգոստոսի, 2016 թ․, Երևանի պետական համալսարան
«Ex Oriente Lux» Ճապոնագիտական երկրորդ միջազգային գիտաժողով, 20-21-ը հունիսի, 2016 թ․, Հայ-ռուսական (Սլավոնական) hամալսարան
«Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո» 17-19-ը մայիսի 2016 թ․, Երևանի պետական համալսարան
«Գրականագիտության մեթոդոլոգիայի հարցերը արդի փուլում: «Պոստմոդեռնիզմ. 20 տարի անց», 8-10-ը փետրվարի, 2013 թ.,Գրողների միության Ծաղկաձորի ստեղծագործական տուն
«L'importanza dei tratti soprasegmentali nella comunicazione in italiano L2-LS» սեմինար, սեմինարավար՝ Նեապոլի «L'Orientale» համալսարանի պրոֆեսոր Աննա Դե Մեո, մայիսի 30-ից հունիսի 1-ը, 2012 թ., Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան
«Լեզուն, գրականությունը և արվեստը միջմշակութային համատեքստում», Երրորդ միջազգային գիտաժողով,4-8-ը հոկտեմբերի, 2011 թ. ԵՊՀ
«Օտար լեզուները Հայաստանում. նոր մարտահրավերներ, նոր մոտեցումներ», երիտասարդ հետազոտողների գիտաժողով՝ նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին, 14-15-ը ապրիլի, 2009 թ, ԵՊՀ
«Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում», Երկրորդ միջազգային գիտաժողով, հոկտեմբերի 16-19, 2007 թ., ԵՊՀ

Մասնակցությունը խմբագրակազմերին
2019 թ. հունվարից՝ Բարիի «Հրանտ Նազարյանց» գիտահետազոտական կենտրոնի պատվավոր անդամ, Իտալիա
2017 թ-ից մինչ օրս Նեապոլի "L'Orientale" համալսարան, "Quaderni di AION-Linguistica" գիտական պարբերականի գիտական խորհրդի անդամ

Անդամակցություն
ՀՀ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի գիտական աստիճաններ շնորհող «Օտար լեզուներ»-ի 009 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Մասնագիտական հետաքրքրությունների ոլորտներ
Միջմշակութային հաղորդակցություն, համեմատական լեզվաբանություն, թարգմանաբանություն, նշանագիտություն

Լեզուների իմացություն
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, իտալերեն (վարժ),ֆրանսերեն (բավարար), ճապոներեն (բավարար)

g.ghazaryan@ysu.am

Биологический Дух Старого Тифлиса: Сватовство, Деньги, Межличностные Отношения
2020 | Հոդված/Article
Идеи и Идеалы< №1, 2020< часть 2, 257-274 էջ
Դարձգիրը՝ որպես հայելայնության դրսևորում լեզվի և երաժշտության նշանային համակարգերի միջոցով
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 3 (30), էջ 66-82
|
Դարձգիրը՝ որպես հայելայնության դրսեվորում լեզվի եվ երաժշտության նշանային համակարգերի միջոցով
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Բանասիրություն: 2019, 3 (30), 66-82 էջ
К семиотике айкидо. Опыт описания
2017 | Հոդված/Article
Критика и семиотика, РФ, 2017, 1, стр. 189-205
|
Հաղորդակցման կաղապարների փոխներթափանցումը դիվանագիտական խոսույթում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 32-42
|
Ղազարյան Գ․ Ա․ , Ավետիսհան Հ․ Վ․
Գիտական խոսույթում գրագողության կրճատման մեթոդների շուրջ
2017 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների: 2017թ․, 1(649), 217-221 էջ, Հայաստան
|
Տարածականությունը՝ որպես (նշանա-)գիտական խոսույթի պատկերային բաղկացուցիչ
2017 | Հոդված/Article
Հանդես: 2017թ․, 19, 271-276 էջ, Հայաստան
|
On Modeling Social Distance on the Mat: Towards a Semiotic Study of Aikido
2016 | Թեզիս/Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, էջ 73, Հայաստան
Тhe Modeling of Social Distance on the Mat: Towards a Semiotic Study of Aikido
2016 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika. 2016, 2(16), 72-80 pp.
|
Մշակութային-քաղաքական «տոնը» («Armenian Navy Band»-ի օրինակով)
2016 | Հոդված/Article
Հանդես գիտական հոդվածների ժողովածու, Եր․, «Վան Արյան», 2016, էջ 256-260 ​
|
Երաժշտության լեզվի և խոսքի արտահայտչականության փնտրտուքը «Ավանդականի» և «Ոչ ավանդականի» միջոցով
2016 | Հոդված/Article
Ջրբաժան: 1960-70-ականների արվեստագետների սերունդը, Պրինտոգրաֆ, Երևան 2016, էջ 78-85
|
G. Ghazaryan , L. Shoukourian
Panorama: Percorso Attraverso IL Linguaggio Giornalistico
2015 | Գիրք/Book
(Համապատկեր։ Իտալերենի դասընթաց լրագրային լեզվի միջոցով) Երևան, Հեղ․հրատ․, 2015 – 176 էջ
|
The Opposition between the "Own" and the "Other" at the Metalinguistic Level of Cross-Cultural Communicative Acts
2014 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում/Foreign Languages at Higher Education գիտական հանդես, n1(16), Երևան 2014, էջ 14 - 18
|
Հաջորդական թարգմանության մարտավարության հարցերի շուրջ
2014 | Հոդված/Article
Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց, գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ
հրատարակչություն, Երևան, 2014, էջ 213 - 220
|
Հաղորդակցական կաղապարների փոխներթափանցումը միջմշակութային համատեքստում
2013 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես N10, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2013, էջ 111-118
|
Семантическая продуктивность иконических символов в музыкальных контекстах (И.С. Бах, Д.Д. Шостакович)
2013 | Հոդված/Article
Критика и семиотика. Вып. 16, Новосибирск-Москва 2012, стр.106–117
|
The Semantic Productivity of Iconic Symbols in Musical Contexts
2011 | Թեզիս/Thesis
«Լեզուն, գրականությունը և արվեստը միջմշակութային համատեքստում» երրորդ միջազգային գիտաժողով, 4-8 հոկտեմբերի, Երևան, Ծրագիր և թեզիսներ, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011. / Language, Literature & Art in Cross-Cultural Contexts, Third International Conference, 4-8 October, Yerevan, Programme and Abstracts, YSU Press, 2011.
|
Մշակութային պայմանավորվածություն ունեցող տարրերը լեզվամշակույթների խաչմերուկում
2010 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», N 4(41), «Ասողիկ» hրատ., Երևան, 2009, էջ 85-90
|
The Role of Perception Models in the Acquisition of Language Material
2010 | Հոդված/Article
«Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում», գիտական հոդվածների ժողովածու, N 2, «Լուսակն» հրատ., Երևան, 2010, էջ 74-78
|
On Some Aspects of Culture-Bound Elements within the Italian-English Intercultural Context
2010 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները Հայաստանում», գիտամեթոդական հանդես, N 1, Yerevan, 2010, էջ 48-53
|
The Problem of Expanding Semantic Fields and Untranslatability at Word-Level
2010 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistica, 2(4), Yerevan, Lusakn Publishers, 2007, pp. 103-109
|
A comparison of lecturing methods: Italy vs. Armenia
2009 | Թեզիս/Thesis
«Օտար լեզուները Հայաստանում. նոր մարտահրավերներ, նոր մոտեցումներ», Երիտասարդ հետազոտողների գիտաժողով՝ նվիրված եպհ հիմնադրման 90-ամյակին, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2009
Foreign languages in Armenia: new challenges, new approaches Conference of young researchers, dedicated to the 90th anniversary of the establishment of YSU, Yerevan, YSU press, 2009
|
Cross-cultural studies, translation and the context of a globalizing world
2007 | Թեզիս/Thesis
Թարգմանությունը միջմշակութային հաղորդակցման համատեքստում / Translation in the contexts of cross-cultural communication, հանրապետական գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2007, էջ 46-47
|