Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Աստղիկ Հովհաննեսի Գրիգորյան

Դասախոս | Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
1997 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Ֆիզիկայի, Մաթեմատիկայի և Մեխանիկայի, Ինֆորմատիկայի և Կիրառական մաթեմատիկայի, Ռադիոֆիզիկայի, Փիլիսոփայության և Հոգեբանության, Պատմության, Աստվածաբանության ֆակուլտետներ (բակալավրիատ, մագիստրատուրա), Վարչական խմբեր
1998 - 2003 թթ. ԵՊՀ-ի «Գիտական տեղեկագիր» ամսագրի անգլերենի գծով խմբագիր

Վերապատրաստման դասընթացներ
2011 - 2016 թթ. ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման կրթագիտական հնգամյա ծրագիր

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
iScience, XII международная научная конференция "Актуальные научные исследования в современном мире", Украина, 2016

Որակավորում
iTEP/International Test of English Proficiency/Advanced Level on the iTEP Academic-Core PBT Exam, Boston, Educational Service, LLC 2016

Գիտական հետաքրքրություններ
Բառարանագիտություն, Բառագիտություն, Գրականություն, Հոգեբանություն, Արվեստ

Համակարգչային գիտելիքներ
Microsoft Office 2013: Word, Excel, PowerPoint; Softwares: Hot Potatoes version 6

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Deepdive into Mathematics
2019 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2019, 327 էջ
Deepdive into Mathematics
2019 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 328 էջ
|
The role of computers in language teaching
2016 | Թեզիս/Thesis
ХII Международная научная конференция, Актуальные научные исследования в современном мире. 2016, стр. 127-128
Some problems textbook writers deal with
2016 | Թեզիս/Thesis
ХII Международная научная конференция АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 2016, стр. 267-268
Thoughts-the shadows of our feelings (English for students of Philosophy and Psychology)
2015 | Գիրք/Book
Textbook, Yerevan, YSU Press, 2015, 352 p.
|
Some problems of compiling textbooks
2011 | Հոդված/Article
FLSP N9, ԵՊՀ հրատարակչություն,Երևան 2011, 37 - 41 էջ
Culture for everyone
2008 | Գիրք/Book
Երևան, Լիմուշ հրատարակչություն, 2008թ., 296 էջ
|
English for students of Physics and Radiophysics
2006 | Գիրք/Book
“Asoghik” Publishing House, Yerevan 2006, 152 p.
Լեզվական ներթափանցման որոշ դրսևորումներ
2005 | Հոդված/Article
FLSP N5,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2005թ., 132-141 էջ
English for history students
2005 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Երևան, «Լիմուշ» հրատ., 2005թ., 234