Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Հեղինե Վարդգեսի Ավետիսյան

Դասախոս | Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական կոչումներ և աստիճաններ
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի ֆրանսերեն լեզվի բաժին, (ֆրանսերեն լեզու և գրականություն), ավարտական դիպլոմ

Մասնագիտական գործունեություն
1993 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, դասախոս
1980 - 1990 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի գրականության տեսության և գեղագիտության ամբիոն, լաբորանտ
1990 - 1993 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ռոմանական բանասիրության ամբիոն, լաբորանտ

Օտար լեզուներ
ֆրանսերեն (գերազանց), իտալերեն (բառարանի օգնությամբ), ռուսերեն (գերազանց)

Հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի ֆրանսերեն լեզվի դասագիրք
2010 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Հայերեն վերամշակման խմբագիր, Երևան, 2010
Հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի ֆրանսերեն լեզվի դասագրքի աշխատանքային տետր
2010 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Կազմող, Երևան, 2010
La place de l’animal dans les fables de la Fontaine
2010 | Թեզիս/Thesis
Գիտաժողովի թեզիսներ, Երևան, 2010
Ֆրանսերենի 10 թեստ դիմորդների համար
2010 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2010
Հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանի ֆրանսերեն լեզվի դասագիրք
2009 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Հայերեն վերամշակման խմբագիր, Երևան, 2009
Հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանի ֆրանսերեն լեզվի դասագրքի աշխատանքային տետր
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Կազմող, Երևան, 2009
Ֆրանսերենի տաս թեստ
2008 | Գիրք/Book
Երևան, Անտարես հրատ. ,2008
Հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի ֆրանսերեն լեզվի դասագիրք
2008 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Հայերեն վերամշակման խմբագիր, Երևան, 2008
Հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի ֆրանսերեն լեզվի դասագրքի աշխատանքային տետր
2008 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Կազմող, Երևան, 2008
Հանրակրթական դպրոցի 7- 8 դասարանի ֆրանսերեն լեզվի դասագրքի ուսուցչի ուղեցույց
2008 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2008
L'énonciation
2007 | Ուսումնական ձեռնարկ
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 6, Երևան, 2007, էջ 94-101
La problématique de l’énonciation
2006 | Թեզիս/Thesis
Գիտաժողովի թեզիսներ, Երևան, 2006, էջ 75-79
«Հայաստան իմ արմատները». Աստղիկ Չամկերտեն
2005 | Գիրք/Book
Թարգմանություն, Երևան, 2005
Les sources et la tradition proverbiales des fables de La Fontaine
2004 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 1, էջ 85-92, Երևան, 2004