Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Հռիփսիմե Լևոնի Օհանյան

Դոցենտ | Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն գիտական աստիճաննր և կոչումներ
2007 - Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ
ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԲՈՒՅՆ ՈՐԱԿԱՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
1998 - ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ ռոմանական բանասիրության ամբիոն դասախոս
1993-1998 - ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ ռոմանական բանասիրության ամբիոն

Մասնագիտական գործունեություն
2008 - ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ ռոմանական բանասիրության ամբիոն ասիստենտ
1998 -2008- ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ ռոմանական բանասիրության ամբիոն դասախոս

Օտար լեզուներ
Իսպաներեն, անգլերեն, ռուսերեն, հայերեն

Իսպաներենում և հայերենում դարձվածքի կառուցվածքային առանձնահատկությունների մասին
2016 | Հոդված/Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2016թ․, 3, 613-621 էջ, Հայաստան
|
Կենդանիների անուններ պարունակող դարձվածների հոմանիշության առանձնահատկությունները իսպաներենում և հայերենում
2006 | Հոդված/Article
«Ռոմանագերմանական բանասիրության հանդես», «Ասողիկ» հրատ., 2006
Ձկնանուն պարունակող դարձվածները իսպաներենում և հայերենում
2004 | Հոդված/Article
«Ռոմանագերմանական բանասիրության հանդես», «Ասողիկ» հրատ., 2004
Թվի և սեռի քերականական կարգերը «աղվես» պարունակող որոշ դարձվածներում
2004 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, «Ասողիկ» հրատ., 2004
Իսպաներեն - հայերեն կենդանուն պարունակող դարձվածների բառարան – տեղեկատու
2004 | Գիրք/Book
Բառարան, «Ասողիկ» հրատ., 91 էջ