Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Կարինե Վլադիկի Քոչունց

Ասիստենտ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
1995-1999 - Երևանի Պետական Համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
1999-2001 - Երևանի Պետական Համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (մագիստրատուրա)
2001-2005 - Երևանի Պետական Համալսարան, անգլիական բանասիրության ամբիոն (ասպիրանտուրա)

Գիտական աստիճան
2007, մայիս - Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, տրված Երևանի
Պետական Համալսարանի մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ Բարձրագույն Որակավորման հանձնաժողովի հաստատումով:

Մասնագիտական փորձ
2007 - դասախոս ԵՊՀ, անգլիական բանասիրության ամբիոն

Մասնագիտական հետաքրքրություն
Անգլերենի տեսական քերականություն, շարահյուսական ոճաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
AASE-ի անդամ

Kochunts K. , Aloyan A.
On ways of expressing refusal in English discourse
2013 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 3 - 13
|
Ներքին խոսք` նեքին մենախոսություն և ներքին երկխոսություն
2010 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտ. հոդվ., ժողովածու, Երևան, 2010, Էջ 135-141
Պարցելյացիան հոգեբանակն տեքստում
2009 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Երևան, 2009, Էջ167-172
Հոգեբանական արձակի շարահյուսական արտահայտչամիջոցները
2005 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտ. հոդվ., ժողովածու, Երևան, 2005, Էջ 151-156
Հոգեբանական վեպի տեքստի որոշ կոմպոզիցիոն-ոճական առանձնահատկությունների շուրջ
2004 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտ. հոդվ., ժողովածու, Երևան, 2004, Էջ 59-68
Հոգեբանական արձակի կետադրությունը
2003 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, Երևան, 2003, Էջ 238-245
Է. Սիգալի ստեղծագործությունների որոշ ոճակա առանձնահատկությունների շուրջ
2001 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտ. հոդվ., ժողովածու, Երևան, 2001, Էջ 130-135