Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Կարինե Ստեփանի Մկրտչյան

Դասախոս | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
1969 - 1974 թթ. Երևանի պետական համալսարան, բանասիրության ֆակուլտետ,
1952 - 1963 թթ. Երևանի N114 միջնակարգ դպրոց

Աշխատանքային գործունեություն
1993 թ-ից մինչև այժմ Երևանի պետական համալսարանի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1988 - 1993 թթ. Երևանի N196 դպրոց, անգլերենի ուսուցիչ
1984 - 1988 թթ. Երևանի Ֆիզիկայի ինստիտուտ, թարգմանիչ
1977 - 1981 թթ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների ինստիտուտում լինգաֆոն կաբինետի լաբորանտ

A Course in Written English, Book II
2003 | Գիրք/Book
Textbook, Ասողիկ հրատարակչություն, 243 էջ, 2003 (համահեղինակությամբ)
A Course in Written Practice, Book 1
2002 | Գիրք/Book
Երևան 2002, 147 էջ
A Course in Written English, Book I
2002 | Գիրք/Book
Textbook, Ասողիկ հրատարակչություն, 135 էջ, 2002 / համահեղինակությամբ/