Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Կարինե Ռազմիկի Շահբազյան

Դասախոս | Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1982 - 1987 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, «ֆրանսերեն լեզու»
1995 թ-ին Գործուղում «Տեմպուս» ծրագրի շրջանակներում, Դիժոնի համալսարան

Մասնագիտական գործունեություն
1994 թ-ից ԵՊՀ-ում ֆրանսերեն լեզվի դասախոս
1993 - 1994 թթ. ԵՊՀ Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ
1989 - 1993 թթ. ԵՊՀ գիտական գրադարանում արտասահմանյան գրականության բաժնում գրադարանավարուհի
1987 - 1989 թթ. «Էրեբունի» թանգարան, թարգմանիչ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
1995 թ-ին Դիժոնի համալսարան

Օտար լեզուներ
ֆրանսերեն, իտալերեն, ռուսերեն

Ազգակցության անվանահամակարգի միավորների հուզաարտահայտչական դրսևորումները ժամանակակից ֆրանսերենում
2018 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2018, 1 (24), էջ 115-125
|
Ազգակցություն արտահայտող գոյականները ասացվածքներում
2008 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 8, Երևան, 2008, էջ 72-83
Ֆրանսերեն լեզվի գրավոր քննության թեստերի ժողովածու
2008 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2008
Ազգակցություն արտահայտող գոյականների տիպաբանական-համադրական վերլուծությունը ֆրանսերենում և հայերենում
2007 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 5, Երևան 2007
Ազգակցություն արտայատող գոյականների ազգանվանակերտ գործառույթները ֆրանսերենում և հայերենում
2006 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 3, էջ 53-62, Երևան, 2006
Շարահյուսական կամ հաղորդակցական եղանակայնության փոխարկումային գործածություններ
2004 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 1, Երևան, 2004, էջ 181-187
Ազգակցություն ցույց տվող բառերի իմաստային խումբը ֆրանսերենում և հայերենում
2002 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», Գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2002, էջ 77-92