Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Լիանա Վահրամի Բարսեղյան

Դոցենտ | Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
Կրթություն
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1993 - 1998 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Ռոմանագերմանական լեզուներ և bրականություն /անգլերեն/

Գիտական աստիճան
2003 թ-ին «Հեռուստատեսային գովազդի լեզվագործաբանական առանձնահատկությունները անգլերենում (հայերենի և ռուսերենի զուգադրությամբ)» բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Բարձրագույն Որակավորման Հանձնաժողով, ԵՊՀ մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ, Երևան

Մասնագիտական գործունեություն
2015 թ-ից ԵՊՀ անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի դոցենտ
2013 թ-ից դոցենտի գիտական կոչում, ՀՀ ԲՈՀ-ի դիպլոմ
2005 - 2011 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ. Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի ասիստենտ
2000 թ-ից ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ. Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս

Դասավանդվող առարկաներ
Ընդհանուր անգլերեն, գործարարական անգլերեն, գործավարություն անգլերեն լեզվով, քաղաքական անգլերեն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
1999 թ. Գովազդների Լեզվի Մի Քանի Հարցի Շուրջ Կոնֆերանս նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 80 ամյակին
2000 թ. Реклама как культура и культурно-ценностный фактор в рекламе, Международная научная конференция ‘Русский язык и культура’, Москва, РУДН

Որակավորման բարձրացման դասընթացների և սեմինարների մասնակցություն
2016 թ. Բրիտանական խորհրդի կողմից կազմակերպած Սքոթ Թորնբրիի Մասնագիտական զարգացման սեմինարի վկայական
2016 թ. ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման դասընթացի վկայական
2015 թ. AELTA 20ամյակին նվիրված կոնֆերանսի մասնակցության վկայական, Ծաղկաձոր
2013 թ. Անգլերենի փորձառության միջազգային iTEP թեստ. Փորձառության բարձր մակարդակը հավաստող վկայական
2012 թ. Քեմբրիջ համալսարանի հրատարակության Մանմար ՍՊԸ-ի որակավորման բարձրացման դասընթացի վկայական, Երևան
2009 թ. Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացներ. Անգլիական բանասիրություն մասնագիտությամբ
2005 թ. Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացներ. Անգլիական բանասիրություն մասնագիտությամբ

Լեզուներ
Ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (ազատ), երկրորդ օտար` ֆրանսերեն (միջին)

barseghyanliana@ysu.am

Promoting Student Learning Through “Time For Tea” Project
2018 | Հոդված/Article
Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, 2018, 2(25), 115-122 էջ
On Some Characteristic Features of Video Game Discourse
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1/22/, 11-18 էջ, Հայաստան
Օտար լեզվի դասավանդման մեջ երաժշտությունն ինտեգրելու առավելությունների մասին
2015 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 2/19, 144-150 էջ
|
On some aspects of internet slang
2013 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N14, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013,
էջ 19 - 31
|
The Basics of Business English
2012 | Գիրք/Book
Yerevan, Yerevan State University Press, 2012
Հեռուստատեսային գովազդը հոգելեզվաբանության լույսի ներքո
2010 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 3 (44), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2010, էջ 100 - 107
|
Հայկական հեռուստատեսային գովազդի լեզվագործաբանական առանձնահատկությունների մասին
2006 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2 (27), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2006, էջ 79 - 85
|
Գովազդը հասարակության կյանքում: Ազգային - արժեքային գործոնի ներկայությունը հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն հեռուստատեսային գովազդներում
2002 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2, «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2002, էջ 125 - 135
|
Գովազդը որպես մշակույթ: Ազգային - արժեքային գործոնը անգլերեն, ռուսերեն և հայերեն հեռուստատեսային գովազդների տեքստերում
2001 | Հոդված/Article
Ռոմանագերմանական բանասիրութուն և օտար լեզուների դասավանդում, (թեզիսներ), Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 2001, էջ 36-38
Copywriting in Advertising
2001 | Հոդված/Article
Աստղիկ 11, Հոդվածաշար, Սահակ Պարթև, 2001, էջ 487 - 501
|
Համոզելու հասկացությունը գովազդում: Անգլիական, ռուսական և հայկական հեռուստատեսային գովազդներում համոզելու գործընթացի լեզվական իրականացման մի քանի հարցի շուրջ
2001 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2, «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2001, էջ 33 - 41
|
Գովազդների լեզվի մի քանի հարցի շուրջ
2000 | Հոդված/Article
Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2000, էջ 63-65
Հեռուստատեսային գովազդների տեքստերի վերլուծության շուրջ
2000 | Հոդված/Article
Ակադեմիկոս Գ.Ջահուկյանի 80-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի (զեկուցումների դրույթներ), Երևան, 2000, էջ 8-9
Реклама как культура и культурно - ценностный фактор в рекламе
2000 | Հոդված/Article
Русский язык и культура, материалы конференции, Москва, РУДН, 2000, ст. 52-53