Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Լիլիթ Վրեժի Եղիկյան

Դասախոս | Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
Կրթությւոն
2002 - 2011 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բաժին
1998 - 2002 թթ. Մշակույթի համալսարան

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերոն, անգլերեն (ազատ), գերմաներեն (խոսակցական)

Անդամակցություն
Սերունդների համերաշխություն ՀԿ
People to People International ՀԿ

Անգլերեն - հայերեն - ռուսերեն հապավումների համառոտ բառարան
2007 | Գիրք/Book
Երևան, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ հրատարակչություն, 2007