Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Լուսինե Հրաչիկի Սարգսյան

Ասիստենտ | Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2009 թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի վկայագիր, ՀՀ բարձրագույն
որակավորման հանձնաժողով
2002 - 2009 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի
արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության ամբիոնի
հայցորդ
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի
մագիստրատուրա (Անգլերեն լեզու)
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի բակալավրիատ (Անգլերեն լեզու և գրականություն)

Մասնագիտական գործունեություն
2009 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ-ի անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ-ի անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի լաբորանտ
2002 - 2005 թթ. ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (առաջին կարգի մասնագետ)
2003 - 2004 թթ. ԵՊՀ-ի անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս` համատեղության կարգով

Մասնակցություն միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների
2010 թ. Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց «Անգլիական բանասիրություն» մասնագիտությամբ
2001 թ. Կոնֆերանս ազատազրկման այլընտրանքների վերաբերյալ (ՀՀ պատվիրակության թարգմանչուհի), Ռումինիա, Բուխարեստ

Հասարակական գործունեություն
2001 թ-ից առ այսօր Թարգմանչական և խմբագրական օժանդակություն ՀՀ դատավորների միությանը

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), անգլերեն (մասնագիտական), ռուսերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (խոսակցական), վրացերեն (սկսնակ)

Բանավոր թարգմանության հմտությունների ուսուցման մեթոդական ձեռնարկ
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 50 էջ
Բանավոր թարգմանության դասավանդման մեթոդները
2016 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2016, N 3-4, էջ 345-349 էջ
Speech Errors, Their Correction and Feedback
2010 | Հոդված/Article
Qualification courses research paper, 2010, YSU
James Joyce’s Shorter Works (The Early Period)
2009 | Հոդված/Article
Dissertation, 2009, YSU
J. Joyce and the Irish Literary Influences
2007 | Հոդված/Article
Garoun, Yerevan, 2007, N 3-4, pp. 129-132
The Hero’s Evolution in Joyce’s Early Period Works
2006 | Հոդված/Article
Garoun, Yerevan, 2006, N 7-8, pp. 121-124
The Literary Evaluation Process of James Joyce’s Dubliners
2006 | Հոդված/Article
Hamatext-2005, Yerevan 2006, pp. 238-245
Imagery in D.H. Lawrence’s Works
2004 | Հոդված/Article
Final paper, 2004
D. H. Lawrence's World of Imagery
2003 | Գիրք/Book
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, Սահակ Պարթև հրատ., N 13, էջ 198-205, Երևան, 2003թ.
D.H. Lawrence’s World of Imagery
2003 | Հոդված/Article
Astghik, Yerevan, 2003, Nr. 13, pp. 198-206