Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Մագդա Սարգսի Իսրայելյան

Դասախոս | Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2002-2004 ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, իսպանական բաժին, մագիստորոսի կոչում
1998-2002 ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, իսպանական բաժին, բակալվարի աստիճան

Մասնագիտական գործունեություն
2005-2007թ.թ. ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերենի թիվ մեկ ամբիոնի լաբորանտ
2007-2009թ.թ. ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի ավագ լաբորաբտ իսպաներեն լեզվի դասախոս
2010թ.- ից ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի իսպաներեն լեզվի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2009 «Իսպաներեն լեզվի բառագիտություն», սեմինար
2009 «Գովազդի լեզու» , սեմինար

Օտար լեզուներ
Իսպաներեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց ), ռուսերեն (գերազանց)

El aprendizaje de las lenguas extranjeras a través de las canciones
2016 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2 /60-61/, 292-297 էջ
|
Sobre algunas peculiaridades del lenguaje de publicidad
2016 | Հոդված/Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2016թ․, 3, 598-606 էջ, Հայաստան
|
Իսպանալեզու գովազդում բայի գործածության որոշ առանձնահատկություններ
2010 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես 10-րդ, «Աստղիկ» հրատարակչութուն
|
La lengua de publicidad : los conceptos básicos y perspectives de análisis
2009 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 9, «Աստղիկ» հրատարակչութուն