Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Մարիաննա Սամվելի Եփրեմյան

Դասախոս | Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2008-2010 – ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2004-2008 – ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2010-ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախսդ

Օտար լեզուներ
Իսպսներեն (գերազանց), անգլերեն(գերազանց) , ռուսերեն(գերազանց)

Փոխաբերական մակդիրի որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
2018 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2018, 1 (24), էջ 63-74
|
Estudio Semántico-Comparativo De Los Fraseologismos Con El Componente “Corazón” En Español Y Armenio
2018 | Հոդված/Article
Պատմություն և Մշակույթ Հայագիտական Հանդես, 2018, 444-449 էջ
Analisis semantico-comparativo de los refranes y proverbios que denotan el concepto gato en español y armenio
2017 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 482-490 էջ, Հայաստան
|
Las pecularidades del aprendizaje por medio de semipresencialidad
2016 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2 (60-61), 258-264 էջ
|
Իսպաներենում սպորտի լեզվի որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
2013 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես N10, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 165 - 171