Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Մարինե Էդուարդի Կիրակոսյան

Դասախոս | Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական կոչումներ և աստիճաններ
1999 - 2000 ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ,
2004 - 2005 Բանասիրության մագիստրոսի դիպլոմ (իսպաներեն, ֆրանսերեն)
2000 - 2005 Երևանի Մ. Մաշտոցի անվան համալսարան, Իրավաբանի դիպլոմ
1995 - 1999 ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ,
Ռոմանագերմանական լեզուներ և գրականություն (իսպաներեն, ֆրանսերեն), բակալավրի դիպլոմ

Մասնագիտական գործունեություն
2008 մինչ օրս ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ իսպաներեն լեզվի դասախոս
2000-2007 « ՍԱՄԳԱՍ » ապահովագրական ընկերություն, օպերատոր – թարգմանիչ (իսպաներեն, անգլերեն, ֆրանսերեն)
1999-2000 Մ. Մանուշյանի անվան ֆրանսերեն լեզվի խորացված ուսուցմամբ № 48 դպրոց, ֆրանսերեն լեզվի ուսուցչուհի

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց), իսպաներեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (գերազանց)

Analisis comparativo de las formas de tratamiento en español y en Armenio
2016 | Հոդված/Article
Актуальные вызовы современной науки. 2016, стр. 39-44
|
Nuevas tecnologias en la enseñanza del español
2016 | Հոդված/Article
«Актуальные научные исследования в современном мире. 2016, стр. 167-172
|
Los principios de la enseñanza del vocabulario
2016 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире. 2016, стр. 162-166
|
«Սանտա մարիա» աշխարհի ի հայտ գալը «Կարճատեվ կյանք» վեպում
2016 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире. 2016, стр. 32-36
|
Խուան Կարլոս Օնետտիի «Անդունդը» վիպակի և ֆրանսիական էկզիստենցիալիզմի որոշ առնչություններ
2016 | Հոդված/Article
Կանթեղ: 2016թ․, 3 68 /, 18-29 էջ, Հայաստան
|
Вопросы смерти и нравственности в произведениях Хуана Карлоса Онетти и французского экзистенциализма
2016 | Հոդված/Article
Успехи современной науки и образования. 2016, №7, Том 4, стр. 71-74
|
Հաղորդակցական մեթոդի կիրառումն իսպաներենի դասավանդման ժամանակ
2016 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք: 2016թ․, 1-2 (60-61), 223-226 էջ, Հայաստան
|
The issues of hope and absurd in juan carlos onetii's novel ”the shipyard”
2016 | Հոդված/Article
Успехи современной науки и образования. 2016, №10, 3, стр. 21-23
|
Ֆյոդոր Դոստոեևսկու ազդեցությունը ֆրանսիական էկզիստենցիալիզմի վրա
2016 | Հոդված/Article
Մխիթար Գոշ: 2016թ․, 2(45), 273-276 էջ, Հայաստան
|
Correspondencia moderna en español
2011 | Գիրք/Book
Manual, Ereván, Antares, 2011, 143 p.
Իսպաներենում f >h հնչյունափոխության երկրաբանական պատճառները (Գրեգորիո Սալվադորիի նոր վարկածը)
2008 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես, 8, 2008 Հոդված (մենագրություն) ԵՊՀ հրատարակչություն
Իսպաներենի մասին հիշատակությունները և դիտողությունները Հ. Աճառյանի «Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի » աշխատության ներածական հատորում
2006 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 4, 2006, ԵՊՀ հրատարակչություն
Իսպաներենի հնչյունաբանության հարցերը Հ. Աճառյանի «Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի» աշխատությունում
2006 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 3, 2006, ԵՊՀ հրատարակչություն