Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Մարկուհի Արտակի Ոսկանյան

Դասախոս | Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
Կրթություն
1993 - 1998 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլերենի ուսուցիչ, բանասեր

Աշխատանքային փորձ
1998 - 2000 թթ. «Լինգուաֆորում» լեզվի կենտրոն, անգլերենի ուսուցիչ
1998 թ-ից մինչ օրս Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարան, Անգլերենի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն, Գործնական անգլերենի դասախոս
2002 մինչ օրս Եվրոպական Տարածաշրջանային Ակադեմիա, Անգլերենի ամբիոն, անգլերենի դասախոս
2011 թ-ից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարան (թարգմանության և պրակտիկայի ամբիոն) անգլերենի դասախոս

Վերապատրաստման դասընթացներ
2007 թ. հունիս «Oxford University Press» դասարանի ղեակվարման և Սխալների ուղղման արդյունավետ մեթոդները
2007 թ. նոյեմբեր ԵՏԱ «Անգլերենը որպես օտար լեզու դասավանդողների միջմշակութային իրազեկությունը»
2009 թ. հուլիս Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան «Լեզվի գնահատումը»

Լեզուներ
հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (վարժ), անգլերեն (վարժ), գերմաներեն (սկսնակ

Համակարգչային հմտություններ
MS Windows, MS Word, MS Excel, Internet Explorer

Սերտրֆիկատներ
2006 թ. սեպտեմբեր 27 Մաքմիլան Արմենիա «Օտար լեզվի ուսուցման նոր մեթոդները»
2007 թ. սեպտեմբեր 24 Մաքմիլան Արմենիա, «Move Ahead» և «Straightforward» դասագրքերի շնորհանդես
2011 թ. փետրվար 7-8 Մանմար «Օտար լեզվի ուսուցման նոր մեթոդները Հայաստանում»

Պատվոգիր
2003 թ. ՀՊՄՀ «Երկարամյա բարեխիղճ գիտամանկավարժական գործունեության համար»

Getting Experience in Interpretation
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 246 էջ