Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նաիրա Արշակի Կոպալյան

Դասախոս | Գերմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, գերմաներեն լեզու և գրականություն, գերազանցության դիպլոմ, որակավորում` բանասեր, ուսուցիչ և թարգմանիչ

Մասնագիտական գործունեություն
1998 թ-ին ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1998 - 1998 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ
1996 - 1998 թթ. Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանում օտար լեզուների ամբիոնում լաբորանտ

Ուսումնական դասընթացներ
Գերմաներեն լեզու (հիմնական օտար լեզու, 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու)

Միջազգային սեմինարների և դասընթացների մասնակցություն
29. 03. 2003 - 14. 04. 2003 Fortbildungsseminar für Germanisten und Deutschlehrer aus Zentralasien und dem Südkaukasus "Treffpunkt Österreich", Ավստրիա, Վիեննա
2003 - 2004 թթ. "Grammatik für Deutschlehrer", Գերմանիա, Մանհայմ

Գիտահետազոտական աշխատանք
2003 - 2004 թթ. գիտահետազոտական աշխատանք Մանհայմի համալսարանում, Գերմանիա, Մանհայմ

Վերապատրաստում
12.01.- 28.02.2009 դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց, Երևան
24.11.- 5.12 2008 դասախոսների մանկավարժական - հոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց, Երևան
21.02. - 15.04.2005 դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց, Երևան
2003 թ-ին ամառային դասընթաց "Fortbildung für Hochschullehrer des Goethe Instituts", Երևան

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, գերմաներեն ( գերազանց), անգլերեն (խոսակցական)

Praktische Deutsche Grammatik
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 230 էջ, Հայաստան, Երևան
Գերմաներեն 9 թեստ
2010 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, «Զանգակ-97» հրատարակչություն, Երևան, 2010
Praktische deutsche Grammatik
2008 | Գիրք/Book
Textbook, Verlag Der Universität Jerewan, Jerewan 2008,, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008
|
Գերմաներենի գործնական քերականություն
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի Համալսարանի հրատարակչություն Երևան 2007
|
Կոնյունկտիվ 2-ի կառուցվածքային առանձնահատկություններն ու գործառույթը երկրորդական նախադասություններում
2006 | Հոդված/Article
Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները, Երևան, 2006, էջ 85 – 86
|
Գերմաներենի կոնյունկտիվ եղանակի արտահայտման հնարավորությունները հայերենում
2002 | Հոդված/Article
«Արդի բանասիրության տեսական խնդիրները» երիտասառդ գիտնականների միջբուհական գիտաժողովի նյութեր, Լինգվա հրատարակչություն, Երևան, 2002, էջ 6 – 7
|
Normen und Leitbilder in Pro – und Kontra - Talkshows
1999 | Հոդված/Article
Dokumentation der Referate und Abstracts der Referenten der Staatlichen Universität Jerewan, Maro Druck, Augsburg, 1999, S. 3 - 4
|
Երկխոսության կառուցվածքը և մասնակիցների հարաբերությունները
1999 | Հոդված/Article
Ժամանակակից գիտական պրոբլեմների ուսումնասիրությունը բուհերում, Ան. Շիրակացու անվ. համալս. հրատ. Երևան, 1999, էջ 130-131
|