Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նաիրա Արամայիսի Շաչիլվյան

Ասիստենտ | Գերմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2012 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ:
2012 թ - ից ասիստենտ, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, գերմանական բանասիրության ամբիոն:
2004 - 2009 թթ. հայցորդ, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, գերմանական բանասիրության ամբիոն:
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, գերմաներեն լեզու և գրականություն:

Մասնագիտական գործունեություն
2012 թ - ից ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս:

Օտար լեզուներ
Գերմաներեն, անգլերեն, ռուսերեն (ազատ)

Ժխտման կարգի արտահայտման բառակազմական միջոցները ժամանակակից գերմաներենում և հայերենում
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2 (23), էջ 171-178
|
Ոչ բացահայտ ժխտման արտահայտման միջոցները ժամանակակից գերմաներենի շարահյուսական մակարդակում
2016 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2016, 3-4, 87-91 էջ
|
Ոչ բացահայտ ժխտման արտահայտման միջոցները ժամանակակից գերմաներենի և հայերենի բառային մակարդակում
2015 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2015թ․, 03.апр, 97-100 էջ
|