Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նարինե Ալբերտի Գասպարյան

Դասախոս | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
1982-1987 ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության
ֆակուլտետ, անգլիական բաժին
որակավորում` բանասեր, թարգմանիչ, ուսուցիչ
2009-մինչև այժմ ԵՊՀ ռոմանագերմանական
բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն, հայցորդ
Թեկնածուական թեզի թեման է` «Խրախուսանքի արտահայտման միջոցները անգլերենում»

Մասնագիտական գործունեություն
1992-1994 Թիվ 124 միջնակարգ դպրոցում անգլերենի ուսուցչուհի
1994-1998 ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնում լաբորանտ
1998 - մինչև այժմ ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնում դասախոս

Ուսումնական դասընթացներ
Անգլերեն (հիմնական օտար լեզու) բառապաշար, քերականություն, հնչյունաբանություն, գրավոր պրակտիկա

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Քերականություն, լեզվամշակութաբանություն, գործաբանություն, իմաստաբանություն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2004, Հոկտեմբեր 27-30 “English Studies: Theory and Practice”, AASE-1 միջազգային գիտաժողով, Երևան
2007, Հոկտեմբեր 16-19 “Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge”, AASE-2 միջազգային գիտաժողով, Երևան
2010, Հունիս 19 “Technology-mediated Language Teaching and Learning” EST-ի հովանավորությամբ սեմինար, Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանում, Երևան
2010, Հունիս 20 “Language Assessment” EST-ի հովանավորությամբ սեմինար, Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանում, Երևան

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (բառարանով)

Ներակա գնահատողական ասույթներ պարունակող խոսքային ակտեր
2018 | Հոդված/Article
Ակունք, 2018, 1 (18), էջ 155-161
Complimenting in english and in armenian cultures
2018 | Հոդված/Article
Ակունք, 2018, 1 (18), էջ 141-147
|
Շնորհավորանքի Խոսքային Ակտի Գործաբանական-Կառուցվածքային Առանձնահատկությունները
2018 | Հոդված/Article
Ակունք, 2018, 4(20), 111-119 էջ
The Importance of encouragement in the process of learning
2016 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире, 2016, 12, стр. 31-34
|
Կիսաներակա գնահատողական խոսողական ակտեր
2013 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 37 - 44
Compliments and Compliment Responses in Different Cultures
2013 | Հոդված/Article
Astghik 22-23, Sahak Partev Press, Yerevan 2012-2013, pp. 203-212
Smile and Its Meaning in Different Cultures
2011 | Հոդված/Article
Akunk 2, YSUIB, YSU Press, Yerevan 2011, pp 114-125
English for You, Part 2
2009 | Գիրք/Book
Textbook, Yerevan State University Press, Yerevan 2009,(co-author)
Non-verbal Means of Expressing Encouragement and Their Meanings in Different Cultures
2009 | Հոդված/Article
Foreign Languages at Higher School, YSU Press, Yerevan 2009, pp. 150-159
English for You, Part 1
2008 | Գիրք/Book
Textbook, Yerevan State University Press, Yerevan 2008, (co-author)
Means of Expressing Encouragement and Their Pragmatic and Grammatical Peculiarities
2008 | Հոդված/Article
Foreign Languages in Armenia, 2/2008, Yerevan 2008, pp.27-36
Praise as a Means of Expressing Encouragement
2007 | Հոդված/Article
“Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge” Second International Conference Programme and Abstracts, Yerevan State University, YSU Press, Yerevan 2007, p.78