Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նելլի Սարգսի Խանոյան

Ասիստենտ | Գերմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2009 թ-ից դասախոս
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1999 - 2005 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2009 թ-ին ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2004 - 2009 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանական բանասիրության ամբիոնի ավագ լաբորանտ

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (ազատ), գերմաներեն (ազատ)

Grundzüge der deutschen Sprachgeschichte (Գերմաներենի պատմության հիմնահարցեր)
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ, հեղինակային հրատ., 2018թ․, 128 էջ
Գերմաներենում միջին դաշտի շարադասության ուսուցման մեթոդական առանձնահատկությունները
2016 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 3(21), 127-134 էջ, Հայաստան
|