Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նոնա Մելքոնի Մելքոնյան

Դասախոս | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
1998-2002- Բանասիրության, մանկավարժության բակալավրի աստիճան «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ:
Դիպլոմային աշխատանք` «Մարդու մարմնի մասերով կազմվաժ դարձվածաբանական կապակցությունները անգլերենում»
2002-2004 -Բանասիրության, մանկավարժության մագիստրոսի աստիճան «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ (գերազանցության դիպլոմով):
Թեզ` «Դարձվածաբանական միավորները ձեռք, գլուխ, սիրտ բառերով և նրանց համարժեքները հայերենում և ռուսերենում»

Մասնագիտական գործունեություն
2008-2010- ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2010թ.- ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն,իսպաներեն, ռուսերեն (գերազանց), պորտուգալերեն, արաբերեն և վրացերեն (խոսակցական)

Թարգմանության տեսության որոշ հիմնական հասկացությունները
2010 | Հոդված/Article
«Գարուն»-3-4, Երևան 2010, «Էգեա» հրատարակչություն, էջ 40-44
Դարձվածաբանական միավորներ «գլուխ», «ձեռք» և «սիրտ» բառերով լեզվամշակութային ասպեկտում
2010 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում»-10, Երևան 2010, ԵՊՀ հրատարակչություն, էջ 78-85
Ոճաբանորեն «իջեցված» դարձվածաբանություն` ստատիկ և դինամիկ ասպեկտներում
2009 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանես»-9, Երևան 2009, «Ասողիկ» հրատարակչություն, էջ 93-104