Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նվարդ Նորայրի Սարգսյան

Դասախոս | Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ արտ. գրականության ամբիոն, մագիստրատուրա
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավր

Միջազգային դասընթացների մասնակցություն
2010 թ. Պերուջա, դասախոսների վերապատրաստում
2008 թ. Սիենայի Օտարերկրացիների համար համալսարանի իտալերեն լեզվի որակավորման քննություն (C1 մակարդակ)
2006 թ. Պերուջա, դասախոսների վերապատրաստում
2001 թ. Վենետիկ, Կա’ Ֆոսկարի համալսարան (եռամսյա դասընթաց)
2001 թ. ԵՊՀ–ում Բոլոնիայի համալսարանի հետ համագործակցությամբ, իտալերենի երեքշաբաթյա արագացված դասընթաց (III մակարդակ)
2004 թ-ից առ այսօր – ԵՊՀ-ի ռոմանագերմանական բանասիրության իտալերենի ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն, իտալերեն