Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Օֆելյա Շահենի Պողոսյան

Դոցենտ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2011 թ. բ.գ.թ.,դոցենտ
2009 - 2011 թթ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
2009 թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի վկայագիր տրված ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի կողմից ,
2005 - 2009 թթ. Հայցորդ, ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
2002 - 2003 թթ. ԱՄՆ, Մոնտանայի պետական համալսարանի վկայագիր
2003 թ. Վկայագիր տրված ՙԱմերիկյան Խորհուրդներ՚ կազմակերպության կողմից ԱՄՆ, Վաշինգտոն
1972 - 1975 թթ. Վ. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Մասնագիտական գործունեություն
2011 թ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
2003 թ. Անգլերենի և ամերիկաբանության դասընթացների կազմակերպիչ
1993 - 2008 թ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1992 - 1993 թթ. Վ. Դավթյանի անվ. N 149 ավագ դպրոց-վարժարանի փոխտնօրեն
1983 - 1992 թթ. N 149 միջնակարգ դպրոցի անգլերենի ուսուցչուհի

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ԼՂՀ, Վրաստան, ԱՄՆ, Անգլիա, Դանիա, Իտալիա

Հասարակական գործունեություն
Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի խորհրդի անդամ

Պետական մրցանակներ և պատվավոր կոչումներ
2003 թ. պարգևատրումՙ Ամերիկյան Խորհուրդներ՚ կազմակերպության կողմից, ԱՄՆ

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց)

Methodological Insights
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 140 էջ
Գրականագիտական հատուկ նպատակների համար լեզուն որպես հաղորդակցման նպատակայնություն ապահովող միջոց
2010 | Հոդված/Article
Աստղիկ 20-21, Երևան, «ՍահակՊարթև՚, 2010-11, Էջ 256-276
On Some Issues of Effective Teaching
2010 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում-11, Երևան, ԵՊՀհրատ., 2010, Էջ 254-259
Գիտական ոճի գործառական ուսումնասիրության տեսական հիմքերը
2010 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում -2 (AASE), Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2010, Էջ 25-32
Գրականագիտության լեզուն որպես գիտական ոճի ուրույն դրսևորում
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (128), Երևան 2009թ., էջ 101-107
|
Գրականագիտական լեզուն որպես գիտական ոճի ուրույն դրսևորում
2009 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ 2(128), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, Էջ 101-108
Ներգործման գործառույթի իրացումը գրաքննադատական շարադրանքում
2009 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 1,
«Լուսակն» հրատ., Երևան,
Էջ 48-55
Գրականագիտական ենթաոճի որոշ յուրահատկությունների վերաբերյալ
2008 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում N 1, Երևան, 2008
The Place of Academic English in Scientific Discourse
2007 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika N1 (3), Yerevan, Lusakn Publishers, 2007, pp. 73-77
Գիտական ոճի յուրահատկությունների հարցի շուրջ
2007 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (7),Երևան,2006, Էջ 59-67
English for University Students (Develop your Language Skills)
2005 | Գիրք/Book
Textbook, Դասագիրք բուհերի համար: Yerevan University Press, Yerevan, 2005. Co-author
English for University Students (Develop your Language Skills)
2005 | Գիրք/Book
Recommended by RA Ministry of Education and Science as a University Textbook, Yerevan, Yerevan University Press, 2005,
334p.
Գասպարյան Ն. , Գասպարյան Ս. , Ալեքսանդրյան Լ., Բաղդասարյան Ս., Երզնկյան Ե. , Տեր-Պողոսյան Ի., Հովհաննիսյան Ն., Մխիթարյան Ե. , Քաջբերունի Հ., Չալաբյան Ս., Ապրեսյան Մ. , Պողոսյան Օ , Պետրոսյան Գ., Մկրտչյան Ս. , Ղազարյան Ռ. , Սարուխանյան Բ. , Կարագուլյան Լ., Վարդանյան Գ., Չիրքինյան Ժ.
Անգլերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարան
2003 | Գիրք/Book
Շտեմարան, Լուսակն հրատ., Երևան, 2003թ.
The Renaissance of Spiritual Life in Artsakh
2001 | Գիրք/Book
Textbook, Երևան, «Ամարաս» հրատ.,համահեղինակ
Tests for Practice (with keys)
1997 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, Lusakn Publishers, 1997, 176p.