Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Ռուզան Վասիլի Միրզոյան

Դոցենտ | Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2010 դոցենտ
2007 ասիստենտ
2006 բանասիրական գիտությունների թեկնածու
1992 - 2006 թթ. դասախոս
1973 - 1978 թթ. ԵՊՀ, Բանասիրության ֆակուլտետ, ռոմանագերմանական բաժին (ֆրանսերեն)

Մասնագիտական գործունեություն
2018 - 2019 թթ. դոցենտ, Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն, ԵՊՀ
2018 թ. erasmus+ ծրագրի շրջանակներում դասախոսություններ Ֆրանսիայի Էքս-Մարսել համալսարանում «Հայ-ֆրանսիական գրական թարգմանություններ» խորագրով։
2016 - 2017 թթ. Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
2016 թ. Հայաստանի գրողների միության անդամ
2012 թ. Ֆրանսիայի CNL (Գրքի ազգային կենտրոն) կազմակերպության կողմից հրավեր՝ մեկ ամիս Ֆրանսիայի գրադարաններում աշխատելու և Մ. Էմեի «Թառած կատվի հեքիաթները» թարգմանելու համար:
2011 - 2016 թթ. պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման կրթագիտական հնգամյա ծրագիր, ԵՊՀ
2010 - 2011 թթ. դոցենտ, Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն, ԵՊՀ
2009 - 2010 թթ. ասիստենտ, Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն, ԵՊՀ
1995 թ. վերապատրաստում Փարիզի առևտրի և արդյունաբերության պալատում, «ֆրանսերենը օտարազգիների համար» ծրագրի շրջանակում:
1992 - 2009 թթ. դասախոս, Ռոմանական բանասիրության ամբիոն, ԵՊՀ
1991 - 1992 թթ. խմբագիր, «Գիտելիք» հրատարակչություն
1987 - 1989 թթ. ավագ տեխնիկ, Գեոդեզիայի ինստիտուտ, Երևան
1983 - 1985 թթ. ավագ լաբորանտ, ՀՀԳԱ երկրաբանության ինստիտուտ, Երևան
1982 թ. էքսկուրսավար․ Զվարթնոց թանգարան
1982 թ. Հայաստանի գրողների միության մրցանակ, Ա. դը Սենտ-Էկզյուպերի, «Նամակ մի պատանդի» ստեղծագործության թարգմանության համար:
1978 - 1982 թթ. ավագ ինժեներ, Երկրաբանական փորձարարական արշավախումբ, Երևան

Օտար լեզուներ
ռուսերեն, ֆրանսերեն, իտալերեն (բառարանով), անգլերեն (բառարանով)

ruzan-mirzoyan@ysu.am

Ֆ. Բեգբեդերի «99 Ֆրանկ» Վեպը Թարգմանչի Մեկնաբանությամբ
2019 | Հոդված/Article
Ակունք, 2019, 1 (21), 123-127 էջ
Միշել Ուելբեքի «Հնազանդություն» վեպը թարգմանչի մեկնաբանությամբ
2018 | Հոդված/Article
Ակունք, 2018, 1 (18), էջ 133-140
|
Ֆրեդերիկ Բեգբեդեր «99 ֆրանկ»
2017 | Գիրք/Book
Անտարես, Երևան, 2017, 296 էջ
Ժան-Քրիստոֆ Ռյուֆենը հայերեն
2016 | Հոդված/Article
Աստղիկ , 2016, 27, 121-133 էջ
|
Թարգմանության հիմնական տեսակները
2016 | Հոդված/Article
Ակունք, 2016, 1 /13/, 344-349 էջ
|
Ժորժ Սանդը հայ գրականության արձագանքներում
2015 | Հոդված/Article
Աստղիկ: 2015թ․26, 118-132 էջ
|
Մարդկային փոխհարաբերություններում մշակույթի դրսևորումը Մարկ Լևիի «Պարոն Դալդրիի տարօրինակ ճամփորդությունը» վեպում և հայերեն թարգմանությունում
2015 | Հոդված/Article
Աստղիկ: 2015թ․26, 106-117 էջ
|
Երուխան «Ձկնորսի սերը»
2015 | Հոդված/Article
Հողը խոսում է ժողովածուում, Երևան, 2015, 103-111 էջ
Ժան-Քրիստոֆ Ռյուֆեն «Կարմիր ժապավենը»
2015 | Գիրք/Book
Անտարես, Երևան, 2015, 198 էջ
Մարկ Լևի «Պարոն Դալդրիի տարօրինակ ճամփորդությունը»
2014 | Գիրք/Book
Անտարես, Երևան, 2014, 333 էջ
«Համարժեքության որոշ խնդիրներ Մ. Էմեի «Թառած կատվի հեքիաթները» շարքում և թարգմանություններում
2014 | Հոդված/Article
2014, 107-118 էջ
|
Բանավոր թարգմանության ուսուցման ռազմավարությունները: Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց
2014 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու: Կազմող՝ Կ. Կարապետյան. – Եր.: ԵՊՀ հրատ, 2014, 316 էջ. – էջ 9-17
Մարսել Էմե «Թառած կատվի հեքիաթները»
2013 | Գիրք/Book
Անտարես, Երևան, 2013, 430 էջ
Համարժեքության մի քանի խնդիրներ (Մ. Էմե «Թառած կատվի հեքիաթները»)
2013 | Թեզիս/Thesis
ԵՊՀ հրատ. 31-32 էջ, Երևան, 2013
Դընի Դոնիկյան «Տավուշի ծաղկած դժողքը»
2011 | Գիրք/Book
Արտ արվեստ, Երևան, 2011, 122 էջ
Թարգմանությունը` առաջընթացի միջոց
2011 | Թեզիս/Thesis
Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի հիմնադրման 20-ամյակին նվիրված գիտաժողով, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 15-16 էջ, Երևան, 2011
Թարգմանությունը` առաջընթացի միջոց
2011 | Հոդված/Article
Թարգմանության տեսական և գործնական հարցեր, 2011, էջ 48-52
|
«Արևելքի Ժորժ Սանդը» Ս. Տյուսաբ
2008 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Անտարես հրատ., Երևան, 2008, 100 էջ
Ոգևորության ազդեցությունը երջանկության վրա
2008 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես, հատոր 8, Երևան, 2008, էջ 200-206
Մ.Էմեի անիրական աշխարհը
2007 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես, հատոր 6, 84-93 էջ, Ասողիկ հրատ., Երևան, 2007
Ժ.Սանդը 19-րդ դարի հայ գրականության արձագանքներում
2006 | Թեզիս/Thesis
Զեկուցումների թեզիս, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի հիմնադրման 15 ամյակին նվիրված գիտաժողով, 46-47 էջ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006
Արևելքի Ժ.Սանդը
2006 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես, հատոր 3, Երևան, 2006, 118-129 էջ
Ժ.Սանդի վաղ շրջանի ստեղծագործությունները
2005 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես, հատոր 2, 167-180 էջ, Ասողիկ հրատ., Երևան, 2005
Կնոջ կոչումը
2005 | Հոդված/Article
Էջմիածին հանդես, հատոր 7-8, 148-154 էջ, ՙՄայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի տպարան՚, Երևան, 2005
Ռ. Միրզոյան , Ս. Հարությունյան
Ֆրանսերեն լեզվի գործնական քերականության ձեռնարկ
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Վերահրատարակված, «Անտարես», Երևան, 2010, 230 էջ
Ժ. դե Ստալ «Ոգևորության ազդեցությունը գրականության վրա»
2002 | Հոդված/Article
«Գարուն» ամսագիր, N 9, 88-92 էջ, ՙՊարբերական՚ հրատարակչական տպարան, Երևան, 2002
Ժ.Ժիրոդու «Աստված և գրականությունը», «Թատրոնի հեղինակը»
1997 | Հոդված/Article
Թարգմանություն, «Գարուն» ամսագիր, N 11-12,79-84 էջ, ՙՊարբերական՚ հրատարակչական տպարան, Երևան, 1997
Ա.Բարբյուս «Միասին», «Առաջին սերը», «Քնքշանք»
1997 | Հոդված/Article
Թարգմանություններ, ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, Սահակ Պարթև հրատ., N5-6, էջ 155-167, Երևան,1997
Մ.Էմե «Շունը»
1997 | Հոդված/Article
Թարգմանություն, ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, Սահակ Պարթև հրատ., N13, էջ. 26-39, Երևան, 1997
Ժակ Պրևեր «Բանաստեղծություններ»
1996 | Հոդված/Article
Թարգմանություն, «Գարուն» ամսագիր, N 7, 72-74 էջ, ՙՊարբերական՚ հրատարակչական տպարան, Երևան, 1996
Լ.Արագոն «Բանաստեղծություններ»
1996 | Հոդված/Article
Թարգմանություն, «Գարուն» ամսագիր, N5, 78-80 էջ, ՙՊարբերական՚ հրատարակչական տպարան, Երևան, 1996
Մ.Էմե «Մարդը, որն անցնում է պատի միջով», պատմվածքների ժողովածու
1991 | Գիրք/Book
Թարգմանություն, «Ապոլոն» հրատ.,Երևան, 1996
Մ.Էմե «Պոլդեվյան լեգենդ»
1990 | Հոդված/Article
Թարգմանություն, «Ֆրանսիական նովել» ժողովածու, ՙՆաիրի՚ հրատ. 214-226 էջ, Երևան, 1990
Ա. դե Սենտ-Էկզյուպերի «Նամակ պատանդին»
1990 | Հոդված/Article
Թարգմանություն, «Ֆրանսիական նովել» ժողովածու, ՙՆաիրի՚ հրատ. 117-139, 214-226 էջ, Երևան, 1990
Ա. Կամյու «Հյուրը»
1983 | Հոդված/Article
Թարգմանություն, «Սովետական գրականություն» ամսագիր, Երևան, 1983