Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Ռուզաննա Տիրանի Քոսայան

Դասախոս | Գերմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1993 - 1997 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1986 - 1991 թթ.­ ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանագերմանական բանասիրության բաժին (գերմաներեն լեզու և գրականություն)

Մասնագիտական գործունեություն
1991 թ-ին ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Գերմանիա(ԳԱՓԾ), Վրաստան

Օտար լեզուներ
Գերմաներեն, ռուսերեն (գերացանց), անգլերեն (խոսակցական)

Deutsch für Fortgeschrittene
2009 | Գիրք/Book
Manual, Verlag der Universität Jerewan, Երևան, 1-ին հրատ. ԵՊՀ հրատ., 2007,
2-րդ հրատ., փոփոխ. և լրաց., ԵՊՀ հրատ. 2009