Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Սերգեյ Լևոնի Ստեփանյան

Դոցենտ | Արտասահմանյան գրականության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճան
2009 թ-ից Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ԵՊՀ, Երևան
2006 - 2009 թթ. ԵՊՀ-ի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի արտասահմանյան գրականության ամբիոնի հայցորդ
1999 - 2005 թթ. ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2007 թ-ից ԵՊՀ-ի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դասախոս-ասիստենտ

Վերապատրաստումներ
01.09.2003 - 01.12.2003 - Վերապատրաստում (Գերմանիա).
07.01.2008 - 06.02.2008 - (Հայդելբերգ, Գերմանիա)

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
26.11.2010 - ԵՊՀ

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (գերազանց), անգլերեն (լավ), հունարեն (լավ)

Պաուլ Ցելանի Radix, Matrix բանաստեղծության վերլուծության փորձ
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 142.2, 2014, էջ 16-23
|
Սոփոկլեսի ողբերգությունների ուսուցումը ԲՈՒՀ-ում
2010 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական Միտք», “Զանգակ”, Երևան, 2010, առաջ. էջ 3-4, էջ 229-235
XX-րդ դարի ավստրոգերմանական և հայ քնարերգության մի քանի չափումներ
2010 | Հոդված/Article
«Համատեքստ», Երևան, 2010, էջ 25-32
Բանաստեղծության մութը
2010 | Գիրք/Book
«Համատեքստ - 2009», Երևան, 2010, էջ 57-60
Բանաստեղծության տրանսցենդենտալ հիմքը և սոկրատյան դեմոնը
2009 | Հոդված/Article
Գրականագիտական հանդես, Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, Երևան, Ա-Բ, 2009, էջ 107-119
Sub specie monstruositatis
2009 | Հոդված/Article
«Համատեքստ - 2008», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 42-49
Ժամանակի երկու ընթերցում
2009 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Սարգիս Խաչենց», “ՓՐԻՆԹԻՆՖՈ” հրատ., Երևան, 2009, 140 էջ
Հյոլդեռլինյան Էմպեդոկլեսի անտիկ-քրիստոնեական երկվությունը
2008 | Հոդված/Article
«Գարուն» Երևան, 2008, N1, էջ 127-131
Դիոնիսոս - Քրիստոս զուգահեռի իմաստաբանությունը Ֆրիդրիխ Հյոլդեռլինի ուշ հիմներում
2008 | Հոդված/Article
«Համատեքստ - 2007», Երևան, 2008, էջ 22-34