Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Սուսաննա Սեդրակի Խաչատրյան

Ասիստենտ | Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
Կրթությունը
1965 - 1970 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, ֆրանսերեն լեզվի բաժին
1970 - 1973 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Մասնագիտական գործունեությունը
1990 թ. մինչև այժմ - ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ֆրանսիական բաժին (այժմ` ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն) - Ասիստենտ
1989 - 1990 թթ. ԵՊՀ օտար լեզուների ամբիոն - Դասախոս
1973 - 1989 թթ. ԵՊՀ օտար լեզուների ամբիոն - Լաբորանտ / դասախոս

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի գրողների միության անդամ

Այլ գործունեություններ
Պրոֆեսիոնալ թարգմանչուհի
Թարգմանչական ստաժավորում. Ստրասբուրգ (1994), Փարիզ (1996, 2002, 2006), Լոզան (2000)

Լեզուներ
Հայերեն , ֆրանսերեն, ռուսերեն (ազատ), անգլերեն, իտալերեն (բառարանի օգնությամբ)

Հետաքրքրության շրջանակները
Արվեստ, փիլիսոփայություն, կրոն

Թարգմանական նորաբանություն
2010 | Թեզիս/Thesis
«Ֆրանսիական բանասիրության և ֆրանսերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի դասավանդման արդիական խնդիրներ», ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010, 2 էջ
Ա. Մուրադյան , Ա. Բարլեզիզյան, Թ. Բլբուլյան , Ս. Գալստյան, Կ. Գրիգորյան, Ս. Խաչատրյան , Ս. Հարությունյան, Մ. Ղազարյան, Ա. Ղարիբյան , Ռ. Մելիքսեթյան , Ա. Մեսրոպյան
Ֆրանս-հայերեն բառարան (40 000 բառ)
2010 | Գիրք/Book
Բառարան, «Փրինթ-Ինֆո» հրատ., Երևան, 2010
Մարդը և նրան շրջապատող միջավայրը
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, L'Homme et son environnement (տեքստեր և վարծություններ): Ուսումնական ձեռնարկ բուհի ուսանողների և դասախոսների համար, 1-ին հրատ., 2009, Երևան
Լիակատար ձևացումը օտար լեզվի դասավանդման գործընթացում
2007 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», № 5, Երևան, 2007, 6 էջ
Էլի Ֆոր, «Միջնադարյան արվեստ» (Արվեստի պատմություն II)
2007 | Գիրք/Book
Թարգմանություն, Երևան, «Սարգիս Խաչենց», 2007, 345 էջ
Միշել Ֆրոմոն. «Քրիստիի կորուսյալ դրախտները»
2007 | Գիրք/Book
Թարգմանություն, Երևան, «Տիգրան Մեծ», 2007, 205 էջ
Մարսել Դյուշանի զրույցը Ջեյմս-Ջոնսոն Սվինեյի հետ: Անանուն ընկերության կատալոգը
2007 | Գիրք/Book
Թարգմանություն, «Ռուբիկոն» հանդես, 2/12/2007, 31 էջ
Էմիլ Դյուրկհեյմ. «Սոցիոլոգիայի մեթոդը»
2007 | Գիրք/Book
Թարգմանություն, Երևան, «Սարգիս Խաչենց», 2007, 197 էջ