Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Վարդուշ Լադիկի Մակիչյան

Ասիստենտ | Գերմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, գերմաներեն լեզու և թարգմանչական գործ (բակալավր)
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի, գերմաներեն լեզու և գրականություն (մագիստրոս)
2011 - 2014 թթ. ԵՊՀ հայցորդ
2014 թ. բանասիրության գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ
2014 թ-ից ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի, գերմաներեն լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս/ասիստենտ

Մասնագիտական գործունեություն
2014 թ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, գերմնանակն բանասիրության ասիստենտ
2014 թ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, գերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2009 - 2014 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, գերմանական բանասիրության ամբիոնի ավագ լաբորանտ

Օտար լեզուներ
Գերմաներեն, ռուսերեն, անգլերեն

Գիտահետազոտական աշխատանք
2008 թ. գիտահետազոտական աշխատանք Մանհայմի համալսարանում, Գերմանիա, Մանհայմ

Մասնագիտական պատրաստավածություն
2014 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ-ի դասախոսների որակավորման պատրաստման դասընթաց

Ուսումնական դասընթաց
Գերմաներեն լեզու(2-րդ մասնագիտական օտար լեզու)

«47-ի խմբի» գաղափարախոսական սկզբունքների արտացոլումը Ալֆրեդ Անդերշի վեպերում
2013 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու 2(55), «Ասողիկ»հրատ., Երևան, 2013, էջ 9-14
Հ.Վ. Ռիխտերի «Ջախջախվածները» վեպի ծրագրային բնույթը
2012 | Հոդված/Article
«Համատեքստ» գիտական հոդվածների ժողովածու, «ԵՊՀ» հրատ., Երևան, 2012, էջ 334-341
«47-ի խմբի» հիմնադրումը և Հ.Վ. Ռիխտերի ստեղծագործական գործունեության սկիզբը
2012 | Հոդված/Article
Գրական - գեղարվեստական, հասարակական - քաղաքական անկախ ամսագիր «Գարուն», «ԱԳԵԱ» հրատ., Երևան, 2012, № 5-6, էջ 80-85