Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Զարուհի Հենրիկի Անտոնյան

Ասիստենտ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթությունը
1988 - 1993 թթ. ԵՊՀ Ասպիրանտուրա, Անգլիական Բանասիրության Ամբիոն
1983 - 1988 թթ. ԵՊՀ Բանասիրական Ֆակուլտետ, Ռոմանա-Գերմանական Բանասիրության Բաժին/Անգլերեն լեզու, գրականություն

Մասնագիտական գործունեություն
Անգլերեն լեզու, Ժամանակակից Անգլերենի Քերականություն, Լրագրային լեզու, Գրավոր Խոսքի Հմտություններ

Հետաքրքրությունների ոլորտը
Դարձվածաբանություն, Պոեզիա, Քերականություն

Լեզուները
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն( գերազանց), Գերմաներեն(լավ)

The Concept Of Color In Idiomaticity
2018 | Հոդված/Article
Ակունք, 2018, 4(20), 102-110 էջ
Դարձվածքների կրկնակի դրսևորման լեզվա-ոճական առանձնահատկությունները
2007 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում, N 3-4, Երևան 2007, Էջ 73-74
–ing-ային ձևերի ռիթմաստեղծ և հանգաստեղծ գործառույթները պոեզիայում
2006 | Թեզիս/Thesis
Թեզիսների ժողովածու, ԵՊՀ 2006, Էջ 80
Նորագույն մոտեցումները հակադրա-համեմատական լեզվաբանության պրոբլեմներին
1993 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, ԵՊՀ 1993, Էջ 21-24
Ավանդական և ժամանակակից մոտեցումները –ing-ով շարահյուսական ձևերին
1992 | Հոդված/Article
Թեզիսների ժողովածու, ԵՊՀ 1992, Էջ 10-11