Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Զարուհի Ռուբենի Ազիզբեկյան

Ասիստենտ | Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2017 թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսություն «Իսպանական հրաշապատում հեքիաթի ոճապատկերային համակարգը» թեմայով:
2011 - 2017 թթ. Հայցորդ, ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Ռոմանական բանասիրության ամբիոն:
2008 - 2010 թթ. Երևանի Պետական համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (Մագիստրատուրա):
2004 - 2008 թթ. Երևանի Պետական համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (բակալավրիատ):

Մասնագիտական գործունեություն
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ
2010 թ-ին ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Համակարգչային հմտություններ
MS Word, Excel, Access, Internet

Լեզուներ
Իսպաներեն (գերազանց), ռուսերեն(գերազանց), անգլերեն (ազատ):

Հեքիաթի Ժանրակազմիչ Առանձնահատկությունները
2020 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2020, 1(658), 275-285 էջ
Իսպանական Հրաշապատում Հեքիաթներում Համեմատությունների Փոխակերպման Որոշ Սկզբունքների Շուրջ
2018 | Հոդված/Article
Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, 2018, 2(25), 21-32 էջ
Համընդհանուրի և ազգայինի դրսևորումները իսպանական հրաշապատում հեքիաթներում
2017 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2017, 3, էջ 199-211
|
Համեմատությունը իսպանական հրաշապատում հեքիաթի գեղարվեստական համակարգում
2016 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 3/21, 24-36 էջ, Հայաստան
|
El papel de la pizarra digital en la enseñanza de la lenguas extranjeras
2016 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք: 2016թ․, 1-2/60-61, 265-271 էջ, Հայաստան
|
Կրկնության տեսակները և դրանց ոճական գործառույթները իսպանական հրաշապատում հեքիաթում
2016 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների: 2016թ․, 3/648, 182-189 էջ, Հայաստան
|
Չափազանցության գործածության մի քանի առանձնահատկություններ իսպանական հրաշապատում հեքիաթներում
2014 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N16, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, էջ 41 - 50
|