Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Զարուհի Վիգենի Ոսկանյան

Ասիստենտ | Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական կոչումներ և աստիճաններ
1995-1999 ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ,
Ռոմանագերմանական լեզուներ և գրականություն (ֆրանսերեն, իտալերեն), բակալավրի դիպլոմ
1999-2001 ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ,
Բանասիրության (ֆրանսերեն, իտալերեն) մագիստրոսի դիպլոմ
2001 Պերուջիայի Օտարերկրացիների համար Համալսարան, իտալերեն լեզվի և գրականության դասընթացներ, C1
2005 Կատանիայի Պետական Համալսարան, իտալերեն լեզվի դասընթացներ
2007 Պերուջիայի Օտարերկրացիների համար Համալսարան, իտալերեն լեզվի և գրականության դասընթացներ, C2
2008 Պերուջիայի Օտարերկրացիների համար Համալսարան, դասախոսների վերապատրաստման դասընթացներ
2008 CILS- Իտալերենը որպես օտար լեզու, Սիենայի Օտարերկրացիների համար Համալսարանի իտալերեն լեզվի սերտիֆիկացիայի քննություն, C 1 մակարդակ
2010 Պերուջիայի Օտարերկրացիների համար Համալսարան, դասախոսների վերապատրաստման դասընթացներ

Մասնագիտական գործունեություն
2010 մինչ օրս ԵՊՀ իտալերեն լեզվի սեկցիայի համակարգող
2010 « APICI » Հայ-իտալական կրթամշակութային հիմնադրամի ուսումնական գծով համակարգող, դասախոս
2007-2009 Մխիթարյան Միաբանության Հայաստանյան կրթահամալրի իտալերեն լեզվի դասախոս
2006 մինչ օրս ԵՊՀ իտալերեն լեզվի դասախոս
2005-2006 ԵՊՀ իտալերեն լեզվի սեկցիայի ɳµáñ³Ýï
2002-2005 Երևանի Ոսկերչական Գործարան, իտալերեն լեզվի թարգմանիչ
2004-2005 Հայկական Տուրիզմի Ինստիտուտ, իտալերեն լեզվի դասախոս

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (գերազանց), իտալերեն(գերազանց)

Ալբերտո Մորավիյաի «Չոչարա» Վեպի Հայերեն Եվ Ռուսերեն Թարգմանությունների Բառային Միավորների Համապատասխանությունը Գրական Նորմային
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտական Հանդես, 2018, 3(41), 10-16 էջ
Իտալերեն լեզվի շաղկապների դասակարգման և սահմանման յուրահատկությունները
2010 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», 2010, ԵՊՀ հրատարակչություն
Introduzione alla Filologia Romanza
2010 | Գիրք/Book
Դասագիրք, «Ռոմանական բանասիրության ներածություն» դասագիրք, (մենագրություն), 2010 «Ասողիկ» հրատարակչություն
Հայերենի կապերի դասակարգման որոշ յուրահատկություններ
2009 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես, 2009 Հոդված, ԵՊՀ հրատարակչություն
Հայերենի շաղկապների դասակարգումը
2009 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես, 2009 Հոդված, (մենագրություն) ԵՊՀ հրատարակչություն
Զ. Ոսկանյան , Գ. Հովակիմյան, Մ. Վասիլյան, Ա. Մալխասյան, Ա. Հովհաննիսյան
Իտալերեն-հայերեն համառոտ բառարան
2001 | Գիրք/Book
Բառարան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2001