Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Շուշանիկ Միսակի Տիգրանյան

Ավագ լաբորանտ | Ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն
Կրթությունը
1995 թ-ին Երևանի Պետական Համալսարան
Երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, ինժեներ-երկրաբան, Դիպլոմ

Աշխատանքի փորձը
1995 թ-ից մինչ այժմ Երևանի Պետական Համալսարան, երկրաբանության ֆակուլտետ, հիդրոերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն Ավագ լաբորանտ

Գործնական աշխատանքներ
Գեոմորֆոլոգիա և չորրորդական նստվածքների երկրաբանություն

Մասնագիտական հետարքրքրություններ
Գեոմորֆոլոգիա և չորրորդական նստվածքների երկրաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն