Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Գարիկ Միշայի Քեռյան

Ամբիոնի վարիչ | Քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոն
Կրթություն
1976 - 1981 թթ. Երևանի պետական համալսարան, պատմության ֆակուլտետ
1981 - 1985 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
1989 թ-ին պատմական գիտ. թեկնածու
2003 թ-ին քաղաքական գիտ. դոկտոր

Գիտական կոչում
2003 թ. քաղաքագիտության դոցենտ
2007 թ. քաղաքագիտության պրոֆեսոր
2017 թ. Արցախի հանրապետության Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի պատվավոր պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
1986 - 1993 թթ. ասիստենտ ԵՊՀ Քաղաքական պատմ. ամբիոնում
1993 - 2007 թթ. դոցենտ ԵՊՀ Միջազգային հարաբ. և դիվանագիտության ամբիոնում
2007 - 2008 թթ. պրոֆեսոր ԵՊՀ Միջազգային հարաբ. ամբիոնում
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ Քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ
2010 թ-ից ԵՊՀ Քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
 • Քաղաքական կուսակցություններ և ճնշման խմբեր
 • Նորագույն միջազգային հարաբերությունների պատմություն
 • Ժամանակակից միջազգային հարաբերություններ
 • Ընթացիկ քաղաքական գործընթացների վերլուծություն
 • Արցախյան հակամարտությունը տարածաշրջանային անվտանգության համատեքստում

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
 • Ժամանակակից միջազգային հարաբերությունների պատմություն
 • Քաղաքական կուսակցություններ (պատմություն և տեսություն)
 • Արդի քաղաքական գործընթացների վերլուծություն

  Լեզուներ
  հայերեն (ազատ), ռուսերեն (ազատ), անգլերեն և գերմաներեն բառարանի օգնությամբ

  Մասնագիտական անդամակցություն
  ԵՊՀ-ում գործող Քաղաքագիտություն և Միջազգային հարաբերություններ 056 մասնագիտական խորհրդի անդամ
  Բանբեր Երևանի համալսարանի (միջազգային հարաբերություններ և քաղաքագիտություն) գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ
  ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի «Հանրային կառավարում» գիտական ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
  «Գիտական Արցախ» պարբերականի խմբագրական խորհրդի անդամ
  «Արդարադատություն» գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ

  Պարգևատրումներ
  ԵՊՀ «Ոսկե մեդալ»

  Արտասահմանյան գիտական համագործակցություն և մասնակցություն
  2002 - Սեմինար ԳՖՀ Ջորջ Մարշալի անվան Անվտանգության ուսումնասիրությունների եվրոպական կենտրոնում (հավաստագիր)
  2004 և 2010 թթ. Բարձրագույն ղեկավար կազմի սեմինար ԳՖՀ Ջորջ Մարշալի Անվտանգության ուսումնասիրությունների եվրոպական կենտրոնում (հավաստագիր)

 • Նոր սառը պատերազմի հայեցակարգը արդի քաղաքական դիսկուրսում
  2019 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 51-58
  |
  Կրոնական եվ էթնիկական ընդհանրության գործոնը տարածաշրջանային քաղաքական գործընթացներում
  2019 | Հոդված/Article
  Բանբեր Երևանի համալսարանի: Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, 1(28), 57-68 էջ, 2019
  Քաղաքական գործընթացները Ֆրանսիայի կուսակցական համակարգում (պատմաքաղաքագիտական ակնարկ)
  2019 | Հոդված/Article
  Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2019, 1(21), էջ 125-134
  |
  Կրոնական և էթնիկական ընդհանրության գործոնը տարածաշրջանային քաղաքական գործընթացներում
  2019 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 57-68
  |
  Концепция новой холодной войны в актуальном политическом дискурсе
  2019 | Հոդված/Article
  Բանբեր Երևանի համալսարանի: Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն:, 3(30), 51-58 էջ, 2019
  Թրամփի վարչակարգի արտաքին քաղաքական մոտեցումները Իրանի միջուկային ծրագրի նկատմամբ
  2018 | Հոդված/Article
  Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2018, էջ 285-290
  |
  Ռուս-թուրքական հարաբերությունների նոր միտումները 2017 թ.
  2018 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 18-26
  |
  Գերմանիայի քաղաքական կուսակցությունները և կուսակցական համակարգի զարգացման միտումները (պատմաքաղաքագիտական ակնարկ)
  2017 | Հոդված/Article
  Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2017թ․, 234-244 էջ, Հայաստան
  |
  Կուսակցական Գործոնը ԱՄՆ-ի քաղաքական համակարգում (պատմաքաղաքագիտական ակնարկ)
  2016 | Հոդված/Article
  Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2016թ․, 241-253 էջ, Հայաստան
  |
  Հավաքական անվտանգության գաղափարի և պրակտիկայի էվոլյուցիան միջազգային հարաբերություններում
  2015 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 48-59
  |
  ՎՈՒՈՒԱՄ-ի կազմավորումն ու տարածաշրջանային գործընթացների զարգացման միտումները (1990-ական թթ․ վերջ-2004թ․)
  2015 | Հոդված/Article
  Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2015թ․, 226-236 էջ
  |
  Դեյվիդ Աթկինսոնի զեկույցը Եվրոպայի Խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում (2005 թ.)
  2015 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 49-58
  |
  Կուսակցությունների տիպավորման գաղափարաքաղաքական սկզբունքի կիրառման հարցի շուրջ
  2014 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 144.6, 2014 (№ 3), էջ 47-59
  |
  Հայաստանի Հանրապետության կուսակցությունները և արտաքին քաղաքականությունը
  2006 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (119), Երևան 2006թ., էջ 3-11
  |
  Քեռյան Գ. Մ. , Քեռյան Գ. Մ.
  Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունների ընթացքը և զարգացման հեռանկարները
  2005 | Գիրք/Book
  Հեղինակային հրատ., Երևան, ՀՊՃՀ հրատ., 2005, 63 էջ
  |
  Քաղաքական կուսակցության հասկացության սահմանումը
  2002 | Հոդված/Article
  Կանթեղ 1: Գիտական հոտվածների ժողովածու, գիրք 1, Երևան, ՙԱսողիկ՚, 2002, էջ 220-236:
  Ըստ սոցիալական կողմնորոշվածության քաղաքական կուսակցությունների դասակարգման փորձ
  2002 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 140-145
  |
  Քաղաքական կուսակցությունների տիպաբանությունը
  2002 | Գիրք/Book
  «Վան Արյան», Երևան, 2002թ., 290 էջ
  |
  Утверждение многопартийности в Армении
  2001 | Հոդված/Article
  Центральная Азия и Кавказ. Общественно - политический журнал, Швеция, 2001, № 4 (16) с.118-126.
  Բազմակուսակցության հաստատումը Հայաստանի Հանրապետությունում 1990-2000 թթ. (պատմա-քաղաքագիտական ակնարկ)
  2001 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (104), Երևան 2001թ., էջ 52-62
  |
  Ռուսաստանի ազգային պետական կառուցվածքի խնդիրը և քաղաքական կուսակցությունները (անցյալը և ներկան)
  2001 | Գիրք/Book
  Երևանի համալսարան, Երևան, 2001 թ., 47 էջ
  Քաղաքական կուսակցություններ
  1996 | Գիրք/Book
  «Մխիթար Գոշ», Երևան, 1996 թ., 264 էջ
  Հայաստանի երրորդ հանրապետության կուսակցական համակարգը և քաղաքական կուսակցությունները
  1996 | Գիրք/Book
  «Մխիթար Գոշ», Երևան, 1996 թ., 47 էջ
  Ազգային հարցը Ռուսաստանի քաղաքական կուսակցությունների ծրագրերում (1900-1907 թթ.)
  1992 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (78), Երևան 1992թ., էջ 174-181
  |
  Հայաստանի արհմիությունները Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին
  1989 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (68), Երևան 1989թ., էջ 140-145
  |