Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Ռուբեն Նորայրի Մելիքյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն
Կրթություն
2008 թ. Իրավունքի և դիվանագիտության Ֆլեթչերի դպրոց, ԱՄՆ, Միջազգային հարաբերությունների և իրավունքի ուսուցման ծրագիր
2003 - 2006 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարություն և կրիմինալիստիկայի ամբիոն,ասպիրանտուրա
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ մագիստրատուրա
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ բակալավրիատ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Վերաքննությունը ՀՀ քրեական դատավարությունում» ի.գ.թ., ԺԲ.00.04- «Դատական իրավունք-դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Դատական իշխանություն, փաստաբանություն,քրեական դատավարության փուլեր

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ արդարադատության համակարգը (սեմինար), ՀՀ քրեական դատավարություն (սեմինար), Դատական վերանայման հիմնահարցերը քրեական դատավարությունում, իրավաբանական գրագրություն

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2019 թ-ից «Իրավական ուղի» ՀԿ նախագահ
2016 - 2018 թթ.ԼՂՀ մարդու իրավունքների պաշտպան
2010 թ–ից առ այսօր ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարություն և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ
2006 - 2010 թթ. նույն ամբիոնի ասիստենտ
2004 - 2006 թթ. նույն ամբիոնի դասախոս
2016 թ-ից առայսօր ԼՂՀ մարդու իրավունքների պաշտպան
2014 – 2016 թթ. ՀՀ արդարադատության ակադեմիայի ռեկտոր
2012 – 2014 թթ. ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ
2009 – 2012 թթ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահի խորհրդական
2007 - 2009 թթ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի դատավորի խորհրդական,քրեական պալատի նախագահի ավագ օգնական

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն,

(+374 60) 71-02-46 (ներքին 12-46)

Գագիկ Ղազինյան , Ռուբեն Մելիքյան , Սամվել Դիլբանդյան , Հրայր Ղուկասյան , Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան , Արմեն Հարությունյան , Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան , Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան , Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան , Արթուր Չախոյան , Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան , Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան , Նելլի Աղաբաբյան
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու
2014 | Գիրք/Book
Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ
|
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 2)
2013 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, հատոր 2, Երևան, 2013, 488 էջ
Օրենքի հիման վրա ստեղծված անկախ և անկողմնակալ դատարան. Ստրասբուրգի դատարանի նախադեպային պրակտիկան և Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգը
2013 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1-2(39-40), 2013, էջեր 3-17
Դատական վերանայման հիմնահարցերի կանոնակարգումը ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծում
2013 | Հոդված/Article
Պետութուն և իրավունք, թիվ 1(59), Երևան, 2013թ., էջեր 32- 45
|
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 1)
2011 | Գիրք/Book
Երևան «Ասողիկ» 2011, 408 էջ
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Իրավաբանական գիր և վերլուծություն, 3-րդ հրատ.
2010 | Գիրք/Book
Երևան, «Ասողիկ». 2010, 300 էջ:
Ա. Մկրտումյան, Դ. Ավետիսյան , Հ. Սարգսյան, Վ. Ենգիբարյան , Ռ. Մելիքյան , Լ. Աբրահամյան, Ա. Վարդապետյան
Դատավորի ձեռնարկ (Գիտագործնական վերլուծություն)
2010 | Գիրք/Book
Երևան «Ասողիկ»2010, 416 էջ
Իրավաբանական գիր և վերլուծություն, 2-րդ հրատարակություն
2009 | Գիրք/Book
Եր., «Հայրապետ» հրատ., 2009, 208 էջ:
Իրավաբանական գիր և վերլուծություն, 2-րդ հրատարակություն
2009 | Գիրք/Book
Եր., «Հայրապետ» հրատ., 2009, 208 էջ:
Օրենքի հիման վրա ստեղծված անկախ և անկողմնակալ դատարան. Ստրասբուրգի դատարանի նախադեպային պրակտիկան և ՀՀ իրավական համակարգը
2008 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2008, թիվ 1-2 (39-40), էջ 3-18
Իրավաբանական գրագրություն
2008 | Գիրք/Book
Երևան, «Ասողիկ». 2008, 252 էջ.
ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի հայեցակարգային հիմնադրույթները
2007 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2007, N1 (35), էջ 4-21
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի գործունեությունը սահմանադրական նոր կարգավիճակի պայմաններում
2007 | Հոդված/Article
Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության, Քաղաքացիական իրավունքի և Քրեական իրավունքի ամբիոնների կազմավորման 70-ամյակին նվիրված Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու /29 նոյեմբերի 2007թ./, Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2007, էջեր 72-81:
Վճռաբեկությունը քրեական դատավարությունում
2007 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, 2007, N1, 47-52
Վերաքննությունը ՀՀ քրեական դատավարությունում
2007 | Գիրք/Book
Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 200 էջ
|
Վերաքննության քրեադատավարական ինստիտուտի հասկացությունն ու էությունը
2006 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, ԵՊՀ, 2006, N1-2, էջեր 67-76
Վերաքննիչ բողոքարկման դատավարական կարգը քրեական դատավարությունում
2006 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, ՀՀ դատավորների միություն, 2006, N13-14/78-79, 69-80 էջեր
Վերաքննիչ բողոքարկման առարկան քրեական դատավարությունում
2006 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, ՀՀԻՄ, 2006, N1(31), 10-15 էջեր
Վերաքննիչ դատարանում քրեական գործի քննության դատավարական կարգը
2005 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, ՀՀ դատավորների միություն, 2006, N15-16/80-81, 44-50 էջեր
ՀՀ քրեական արդարադատության կանոնակարգման վրա Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների ազդեցության որոշ հարցեր
2005 | Հոդված/Article
«Դատական նախադեպը որպես իրավունքի աղբյուր», հոդվածների ժողովածու, Եր., «Տիգրան Մեծ», 2005
Վերաքննության հիմքերի հասկացությունը, էությունը և դասակարգումը քրեական դատավարություն
2005 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, ՀՀԻՄ, 2005, N2(28), 50-55 էջեր
Վերաքննության տեղը և դերը քրեական գործերով դատական ակտերի վերանայման համակարգում
2005 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, ԵՊՀ, 2005, N1, 86-92 էջեր
Արդարադատության մատչելիություն. եվրոպական փորձ և հայաստանյան հիմնահարցեր
2005 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ՀՀ իրավաբանների միություն, Երևան 2005, 96 էջ
Վերաքննիչ վարույթը եզրափակող որոշումների հասկացությունը և տեսակները քրեական դատավարությունում
2004 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, ՀՀԻՄ, 2004, N1-2(23-24), 82-89 էջեր
Խաղաղության և մարդկության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների իրավական ձևակերպումը ՀՀ քրեական օրենսգրքի նախագծում
2002 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, ԵՊՀ, 2002, N 1-2