Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Ալբերտ Սողոմոնի Ղազարյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն
Կրթություն
1965 - 1970 թթ. ԵՊՀ պատմության և փիլիսոփայության ֆակուլտետ։

Գիտական աստիճան
փիլիսոփայության գիտությունների թեկնածու,ատենախոսության
թեման` «Միջտեսական հարաբերությունները և գիտության համակարգայնությունը», 1978թ. ԵՊՀ։

Աշխատանքային փորձ
1970 - 1988 թթ. գիտաշխատող, ԱԱՀ ԳԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ։
1988-ից մինչև օրս ԵՊՀ տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի դոցենտ։

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ,
Տրամաբանության դասընթաց,
Գիտության փիլիսոփայություն և մեթոդաբանություն։

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իմացության տեսություն
Գիտության փիլիսոփայություն և մեթոդաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն։

Փիլիսոփայության պատմության՝ որպես գիտական գիտելիքի ընդունման չափանիշները
2020 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն: 2020, 1 (31), 15-22 էջ
Փիլիսոփայության պատմության՝ որպես գիտական գիտելիքի ընդունման չափանիշները
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 15-22
|
Պատմության առարկան, գործառույթները և հիմնական մեթոդները
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 3 (24), էջ 45-57
|
Գիտական հետազոտության մեթոդաբանական առանձնահատկությունները
2015 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2015թ․, 112 էջ
Գիտական տեսությունների մեթոդաբանական առանձնահատկությունները
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 136.4, Երևան 2012թ., էջ 32-41
|
Պատմական փաստի մեթոդաբանական առանձնահատկությունները
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 133.4, Երևան 2011թ., էջ 12-19
|
Պատմական աղբյուրների հետազոտության մեթոդաբանական առանձնահատկությունները
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 130.4, Երևան 2010թ., էջ 32-38
|
Գիտական ճշմարության ներկառուցվածքային չափանիշների հարցի շուրջ
2001 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (103), Երևան 2001թ., էջ 111-119
|
Գիտական տեսության պրակտիկ հիմնավորվածությունը որպես գիտելիքի ճշմարտության չափանիշ
2000 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 93-99
|
Գիտական ճշմարտության մի ըմբռնման մասին
1997 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2(92), Երևան 1997թ., էջ 66-76
|