Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Աննա Արտակի Մկրտչյան

Ավագ լաբորանտ | Սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և գեղագիտության ամբիոն
Կրթություն
2009 - 2011 թթ. Փիլիսոփայության մագիստրոս
ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ,
Փիլիսոփայության բաժին, «Փիլիսոփայություն - բարոյագիտություն» մասնագիտացում
2005 - 2009 թթ. Պատմության բակալավր
ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ, պատմության բաժին

Աշխատանքային փորձ
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի գրադարանի պատասխանատու լաբորանտ
2013 թ-ից ավագ լաբորանտ
ԵՊՀ Սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սոցիալական փիլիսոփայություն, բարոյագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն