Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Դավիթ Էմիլի Գևորգյան

Ասիստենտ | Սոցիալական և կլինիկական հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, բակալավրի աստիճան
1999 - 2000 թթ. ԱՄՆ, Հյուսիսային Արիզոնայի Համալսարան, Հոգեբանության բաժին, Փոխանակման ծրագրի ուսանող
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, մագիստրոսի աստիճան
2003 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, ասպիրանտի աստիճան

Աշխատանքային փորձ
2004 - 2007 թթ. Թուֆենկյան Բարեգործական Հիմնադրամի «Մենք պարտավոր ենք ապրել» ծրագրի հոգեբան-խորհրդատու
2006 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության (նախկինում` Կիրառական հոգեբանության) ամբիոնի դասախոս
2007 թ-ի փետրվար - նոյեմբեր ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի» Հոգեբանական փորձաքննությունների բաժնի հոգեբան-փորձագետ
2008 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Կիրառական հոգեբանության կենտրոնի տնօրեն, հոգեթերապևտ և խմբավար
2010 թ-ից մինչ այժմ ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի հոգեբան-փորձագետ

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ, Կոգնիտիվ հոգեթերապիա, Մանկական պաթոհոգեբանություն, Անձնային խանգարումների հոգեբանություն, Պալիատիվ հոգեթերապիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեթերապիա և կլինիկական հոգեբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2001 թ-ի դեկտեմբեր - 2002 թ-ի ապրիլ «Եկեղեցիների Համաշխարհային Խորհուրդի Հայաստանյան Կլոր Սեղան» բարեգործական հիմնադրամի «Շենգավիթ շրջանի Մանկական կենտրոն» ծրագրի հոգեբան-խորհրդատու
2002 փետրվար - դեկտեմբեր «Ժպիտ» ՀԿ-ի «Երևանի գիշերօթիկ դպրոցներում իրազեկության բարձրացում երեխաների հետ հոգեբանամանկա-վարժական աշխատանքի և նրանց իրավունքների պաշտպանության ոլորտում» ծրագրի ղեկավար և հոգեբան-թրեյներ (ֆինանսավորող` Համաշխարհային ուսուցում (Հայաստան կազմակերպություն))
2004 թ-ի հունվար - մայիս «Առաջինը` երեխաներին» բարեգործական ՀԿ-ի «Հոգեբանական թրեյնինգներ սոցիալապես անապահով երեխաների համար» ծրագրի հոգեբան-խմբավար (ֆինանսավորող` Ջինիշյան Հիշատակի Հիմնադրամ)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2004 թ-ից մինչև օրս «Պրոֆեսիոնալ հոգեթերապևտիկ լիգայի» անդամ, Ռուսաստան
2010 - 2011 թթ. ACT Alliance-ի Հոգեսոցիալական աշխատանքային խմբի անդամ, Շվեյցարիա
Համառուսաստանյան Հոգեթերապևտիկ Լիգայի իսկական անդամ
Սերտիֆիկացված հոգեբան-խորհրդատու և խմբավար (Համառուսաստանյան Հոգեթերապևտիկ Լիգա),
Սերտիֆիկացված Բալինտյան խմբավար (Համառուսաստանյան Հոգեթերապևտիկ Լիգա)
Հոգեբան-փորձագետ
ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանին առընթեր խոշտանգումների կանխարգելման փորձագիտական խորհրդի անդամ
ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանին առընթեր զինծառայողների իրավունքների հարցերով փորձագիտական խորհրդի անդամ
Հոգեուռուցքաբանության հայկական ասոցիացիայի նախագահ

davgev@gmail.com

Gevorgyan D. , Asribabayan Y., Kamalyan A.
Development and Approbation of a First Interdisciplinary Training Course “Palliative Psychology” in Armenia
2017 | Թեզիս/Thesis
15th World Congress of the European Association for Palliative Care. 2017, p. 446
|
Davit Gevorgyan , Mariam Sargsyan, Anahit Sargsyan
Role of the personal peculiarities in the development of the emotional burnout syndrome among oncologists
2017 | Թեզիս/Thesis
19th world congress of psycho-oncology and psychosocial academy. p. 149
|
Երեխան և հոգետրավման. ձեռնարկ աջակցող մեծահասակների համար
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 70 էջ
Դ. Գևորգյան , Ե. Ասրիբաբայան, Ա. Քամալյան, Ն. Մովսիսյան, Զ. Միքայելյան
«Պալիատիվ հոգեբանություն» բազմագիտակարգային ուսումնական դասընթաց
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 100 էջ
Stepanyan T. V., Gevogyan D. E.
Complete Voice Loss and the Quality of Life in Patients with Laryngeal Cancer
2014 | Թեզիս/Thesis
21st European Psychiatry, Volume 28, Supplement 1, Page 1, Nice, 2013, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933813765210
Ghahramanyan L. A., Gevorgyan D. E. , Khachatryan S. G.
Is Insomnia Related to Depression and Anxiety in Epilepsy Patients
2013 | Թեզիս/Thesis
21st European Psychiatry, Volume 28, Supplement 1, Page 1, Nice, 2013, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933813763818
Նևրոտիկ խանգարման հակվածությամբ անձանց Ես-կոնցեպցիայի առանձնահատկությունները
2012 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրներ» գիտական հոդվածների ժողովածու,N2,2012,էջ 57-67
|
Ghahramanyan Lilit , Gevorgyan Davit, Khachatryan Samson
Personality traits in epilepsy patients with and withoutinsomnia
2012 | Թեզիս/Thesis
«Journal of Sleep Research», V. 21, 2012, p. 170
|
К вопросу о механизме невротической защиты
2012 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները», 2012, N 2, էջ 50-57
|
Երևանի Պետական Համալսարանի Կիրառական հոգեբանության կենտրոն. անցյալը, ներկան, ապագան
2012 | Հոդված/Article
<<Հոգեբանական ծառայությունների կազմակերպումը Հայաստանում>> համաժողով, Երևան, 2012, էջ 7-11
Հոգեբանական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների համագործակցության հնարավոր ուղղություններ (վերջաբանի փոխարեն)
2012 | Հոդված/Article
«Հոգեբանական ծառայությունների կազմակերպումը Հայաստանում» համաժողով, Երևան, 2012 , էջ 80-82
Դ. Գևորգյան , Կ. Գրիգորյան
Հոմոսեքսուալ տղամարդկանց ես-կոնցեպցիայի որոշ առանձնահատկություններ
2012 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները» գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 2, Երևան, Լիմուշ, 2012 թ., էջ 119-129
|
Գևորգյան Դավիթ , Ասրիբաբայան Եվա
Քաղցկեղով հիվանդների մտերիմների արժեքային համակարգի առանձնահատկությունները
2010 | Հոդված/Article
«Հոգեբանական հետազոտությունների արդի մարտահրավերները» երիտասարդ գիտնականների գիտաժողով, Երևան, ԵՊՀ հրատ. 2010, էջ 68-71
Կոգնիտիվ կոնցեպտուալիզացիան որպես այցելուի դեպքի հասկացման մեթոդ
2010 | Հոդված/Article
«Հոգեբանական հետազոտությունների արդի մարտահրավերները» (երիտասարդ գիտնականների գիտաժողով), ԵՊՀ հրատ., էջ 72-76, Երևան, 2010
К проблеме вузовского преподавания психологии
2010 | Հոդված/Article
«Համալսարանական կրթությունը 21-րդ դարում» (ԵՊՀ 90-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու), էջ 64-70, Երևան, 2010
Հոգեկան առողջության հասկացումը Ա. Մասլոուի հայեցակարգում
2009 | Հոդված/Article
«Աբրահամ Մասլոուի ներդրումը հոգեբանական գիտության զարգացման մեջ» (Ա. Մասլոուի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր), էջ 26-30, Երևան, 2009
Անձի դիֆուզ Ես-կոնցեպցիայի հիմնահարցի շուրջ
2009 | Հոդված/Article
«Անձի զարգացման հիմնախնդիրները» (միջազգային գիտաժողովի նյութեր), ԵՊՀ հրատ., էջ 58-61, Երևան, 2009
Դավիթ Գևորգյան , Ալինա Թադևոսյան
Սրտի իշեմիկ հիվանդությամբ անձանց մոտիվացիոն ոլորտի առանձնահատկությունները
2009 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրներ» (ԵՊՀ 90-ամյակին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու), էջ 145-156, Երևան, 2009
Հոգեթերապևտիկ հիմնական մոտեցումների համեմատական ակնարկ
2009 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրներ» (ԵՊՀ 90-ամյակին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու), էջ 181-194, Երևան, 2009
Невротическая структура личности и дефицитарность “Я”
2006 | Հոդված/Article
«Տեսական, փորձարարական և կիրառական հոգեբանության հիմնահարցեր» (երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու), ԵՊՀ հրատ., էջ 127-136, Երևան, 2006
«Ես»-կոնցեպցիայի խաթարումների և նևրոտիկ խանգարումների փոխազդեցության հարցի շուրջ
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (116), Երևան 2005թ., էջ 105-119
|
As long as I Breathe, I Hope. Dum Spiro Spero
2005 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ հոգևորականների համար, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, Վաղարշապատ, 2005, 127 էջ
Фобия как результат взаимосвязи внешних и внутрипсихических факторов
2005 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները» (Գիտական հոդվածների ժողովածու), ԵՊՀ հրատ., էջ 159-175, Երևան, 2005
К вопросу о генезисе невротической депрессии
2005 | Հոդված/Article
«Հոգեբանություն և կյանք», հատոր 2-3, էջ 159-168, Երևան, 2005
«Ես»-կոնցեպցիայի խաթարումների և նևրոտիկ խանգարումների փոխազդեցության հարցի շուրջ
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» N 2(116), ԵՊՀ հրատ., էջ 105-120, Երևան, 2005
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ը և անհատը. հոգեբանական տեսանկյուն
2005 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ, Երևան, 2005, 64 էջ
Զվարճալի դպրոց
2004 | Գիրք/Book
Ուղեցույց(ձեռնարկ մանկավարժների համար), Երևան, 2004, 55 էջ
Զվարճալի դպրոց. Ձեռնարկ մանակավարժների համար
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2004
Փոքրիկ աշխարհ
2002 | Գիրք/Book
Ուղեցույց (ձեռնարկ մանկավարժների համար), Երևան, 2002, 50 էջ
Անձի հոգեբանական պաշտպանության թեստի փորձարկում
2001 | Հոդված/Article
«Հոգեկան առողջությունը և քրիստոնեությունը՝ համագործակցում և հաղթահարում» (գիտական աշխատանքների ժողովածու), էջ 97-106, Երևան, 2001