Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Հայկանուշ Անուշավանի Վարդանյան

Ասիստենտ | Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն
Կրթություն
1995 - 2000 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի հայցորդ
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի, փիլիսոփայության բաժնի ուսանող

Աշխատանքային փորձ
2005 թ. սեպտեմբերից մինչ օրս ԵՊՀ փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2010 թ. սեպտեմբերից մինչ օրս ԵՊՀ փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի դասախոս
2019 թ.-ից մինչև օրս ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի դեկանատի լաբորանտ

Հասարակական գործունեություն
2008 թ-ի սեպտեմբերից մինչ օրս ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի արհբյուրոյի նախագահ

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Կարդացվող դասընթացներ
Մշակութաբանություն, Մշակույթի տեսություն և պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Մշակույթի փիլիսոփայություն, Համաշխարհային մշակույթի պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

(+374 10) 54-43-95 (ներքին 1-14)

Հակոբ Նալյանի կյանքը, գործը և ստեղծագործությունները
2006 | Հոդված/Article
«Իմաստասիրական անդրադարձներ», Երևան 2006 թ., էջ 146-155