Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Մովսես Հարությունի Դեմիրճյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն
Կրթություն
1995 - 2004 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական` «Մշակույթների երկխոսությունը ժամանակակից պայմաններում (մեթոդաբանական տեսանկյուն)», Թ.0001, 2004 թ. ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2004 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն, ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Սիներգետիկայի մեթոդաբանական հարցեր
Մասնագիտության պատմություն և մեթոդաբանություն
Մասնագիտության արդի խնդիրներ
Մշակույթների երկխոսության հիմնախնդիրներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սիներգետիկա
Ժամանակակից փիլիսոփայություն
Գիտակցություն

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

«Граница» как философская категория («Սահմանը» որպես փիլիսոփայական կատեգորիա)
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 61-73
|
Միֆը ժամանակակից Հայաստանի քաղաքական համակարգում
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 51-59
|
Հասկացումը փիլիսոփայական գիտելիքի համակարգում
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 55-65
|
«Սահման» հասկացության փիլիսոփայական-մշակութաբանական ըմբռնումները
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 3 (30) էջ 26-35
|
Հասարակության ժողովրդավարացման գործընթացի օրինաչափությունները
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 43-51
|
«Սահման» հասկացության փիլիսոփայականմշակութաբանական ըմբռնումները
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն: 2019, 3 (30), 26-35 էջ
Նպատակադրությունը և ազատությունը որպես անհատի գործունեության բնութագրիչներ
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 2 (29) էջ 31-39
|
Էթնոսի սոցիալական կեցության փոխակերպումները և քաղաքացիական մշակույթի ձևավորումը
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 1 (28) էջ 53-62
|
Ազգային ինքնությունը՝ ժամանակակից արժեքային փոխակերպումների համատեքստում
2018 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2018, 1(61), էջ 91-106
|
Թավշյա հեղափոխություն. հայկական տարբերակ
2018 | Հոդված/Article
Անալիտիկոն, 2018, 05 (113), էջ 33-37
|
Հայ ազգային ինքնությունը և Սփյուռքի գործոնը գլոբալացվող աշխարհում
2018 | Հոդված/Article
Անալիտիկոն, 2018, 04 (112), էջ 27-31
|
Ժամանակակից ինստիտուցիոնալ ճգնաժամերի պատճառները, օրինաչափություններն ու հետևանքները
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 3 (24), էջ 23-32
|
Трансформация системы ценностей как главная угроза национальной идентичности
2016 | Հոդված/Article
Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան, 2016, 2 (37), 378-384 էջ
Диалог культур в современных условиях
2015 | Գիրք/Book
Изд. ЕГУ, 2015, 108 стр.
|
Ազգային ինքնությունը արժեհամակարգի փոխակերպման ժամանակակից պայմաններում
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 140.4, 2013, էջ 35-41
|
Բարոյական ինքնության արդիականացումը որպես քաղաքական ազգի ձևավորման նախադրյալ
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 131.4, Երևան 2010թ., էջ 5-12
|