Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Սոնա Պավելի Հովհաննիսյան

Ավագ լաբորանտ | Փորձարարական հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա
Կրթություն
2010- Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին, ասպիրանտուրա
2010 - 2012 թթ. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Կառավարման ֆակուլտետ, կառավարման բաժին, մագիստրատուրա
2008 - 2010 թթ. Հայկանուշ Դանիելյանի անվան արվեստի դպրոց, ընդհանուր զարգացման կիթառի բաժին
2008 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին¸ մագիստրատուրա
2004 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության և hոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին¸ բակալավրիատ

Աշխատանքային փորձ
2010 - Երևանի պետական համալսարան, Փորձարարական հոգեբանության լաբորատորիայի ավագ լաբորանտ
2008 - 2010 թթ. Հայկանուշ Դանիելյանի անվան արվեստի դպրոց, կիթառի դասատու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեբանություն, Կառավարման և կազմակերպչական հոգեբանություն, Կառավարում

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Պարգևներ
«Հովհան Որոտնեցու» անվան կրթաթոշակ, 2006-2007 ուս. տարի.

Psychological aspects of human resource management
2013 | Թեզիս/Thesis
Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը հոգեբանության տեսանկյունից
2012 | Հոդված/Article
«Փորձարարական հետազոտությունները հոգեբանությունում» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Էդիտ Պրինտ», 2012 թ., էջ 56-63
Ընդունակությունների դերը մասնագիտական գործունեության բնագավառում
2011 | Թեզիս/Thesis
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր.- Էդիտ Պրինտ հրատ., 2011թ., էջ 259-261
Օդաչուի տարածական կողմնորոշման հիմնախնդիրը տեսողական թռիչքի ժամանակ
2008 | Հոդված/Article
«Հոգեբանական հետազոտությունների արդիականացման հիմնախնդիրները» երիտասարդ հոգեբանների գիտաժողովի նյութեր. ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 91-95