Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Վլադիմիր Իվանի Բախշինյան

Ասիստենտ | Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն
Կրթություն
1971 - 1976 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
1976 - 1979 թթ. ԽՍՀՄ ԳԱ փիլիսոփայության ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական՝ «Մշակույթների երկխոսությունը ժամանակակից պայմաններում (մեթոդաբանական տեսանկյուն)», Թ. 0001, 2004 ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1980 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն, ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Տրամաբանություն
Մաթեմատիկական տրամաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գիտության տրամաբանություն և մեթոդաբանություն
Իմացաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն