Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
Ալլա Ռաֆայելի Բաղդասարյան

Դասախոս | Ռուսաց լեզվի ամբիոն (հումանիտար ֆակուլտետների համար)
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2000 թ-ից ցայսօր ԵՊՀ ռուսաց լեզվի հումանիտար ֆ-տների համար ամբիոնի դասախոս
1988 - 2000 թթ. ԵՊՀ ռուսաց լեզվի արտասահմանյան ուսանողների եվ ասպիրանտների համար ամբիոն,դասախոս
1980 - 1982 թթ. ռուսաց լեզվի արտասահմանյան ուսանողների համար ֆ-տ,ասիստենտ
1979 - 1980 թթ. ԼՊՀ, ռուսաց լեզվի արտասահմանյան ուսանողների համար ֆ-տ,ավագ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի գործնական դասընթաց

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռուսերենը որպես օտար լեզու
Միջմշակույթային հաղորդակցություն

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«МАПРЯЛ» կոլեկտիվ անդամ
«ААПРЯЛ» կոլեկտիվ անդամ

Русский язык
2018 | Գիրք/Book
Издательство ЕГУ. 2018, 406 стр.
Полилог при обучении языку специальности
2016 | Հոդված/Article
X Международная научная конференция «Актуальные научные исследований в современном мире». 2016, стр. 34-38
|
Тесты и задания по русскому языку
2000 | Գիրք/Book
Ереван, 2000